Lakad at Tikod


Heneral at iba | Pangkalahatang Pagsasanay | Lakad at Tikod (Symptom)


Paglalarawan

Ang pagtikod ay isang uri ng asimetrikong abnormalidad ng paglalakad.

Mga Sanhi

Ang pagtikod ay maaaring sanhi ng sakit, panghihina, imbalanseng neuromuscular, o depormasyon ng iskeleton. Ang pinakakaraniwang sanhi ng masakit na pagtikod ay pisikal na trauma; gayunpaman, kung walang trauma, mayroong ibang sanhi tulad ng septic na rayuma, o slipped capital femoral epiphysis.

Ang mga sumusunod na kondisyong medikal ay maaaring maging ibang posibleng sanhi ng pagtikod: pilay ng binti, impeksyon o sakit; pilay ng paa o impeksyon; pilay ng bukong-bukong; kondisyon o pilay ng balakang, kondisyon at sakit ng tuhod; iba-ibang mga haba ng binti; sobrang katabaan; pangit na postura; hindi maayos na pagkakasuot ng sapatos; sciatica; karamdamang neurolohikal; multiple sclerosis; tumor sa utak at sugat sa gulugod.

Pagsusuri at Paggagamot

Ang pagsusuri ng sanhi ng pagtikod ay posibleng ibase sa kasaysayan, pisikal na eksam, mga laboratoryong eksam, at eksaminasyong radyolohikal. Kung ang pagtikod ay may kaakibat na sakit, ito ay dapat na agarang imbestigahan, habang ang mga hindi masakit na pagtikod ay pwedeng suriin ng paunti-paunti. Ang ultrasound o X-Ray guided aspiration ng kasu-kasuan ng balakang ay maaaring kailanganin upang magawa ang nakahahawang proseso sa balakang. ...