Anemya o Mababang Pulang Delula ng Dugo


Heneral at iba | Hematolohiya | Anemya o Mababang Pulang Delula ng Dugo (Symptom)


Paglalarawan

Ang anemia ay isang kondisyon kung saan ang konsentrasyon ng oxygen na nagdadala ng

hemoglobin sa dugo ay mas mababa kaysa sa normal. Ang mga molekulang hemoglobin ay dinala sa loob ng mga pulang selula ng dugo at nagdadala ng oxygen mula sa baga patungo sa mga tisyu. Para sa mga kalalakihan, ang anemia ay karaniwang tinukoy kung ang antas ng hemoglobin ay mas mababa sa 13. 5 gramo / 100 ML at sa mga kababaihan naman kung ang hemoglobin ay mas mababa sa 12. 0 gramo / 100 ML. Ang anemia ay hindi isang sakit ngunit ito ay tumutukoy sa maraming iba't ibang mga karamdaman.

Kadalasan, ang mga taong may anemia ay nagsasabi ng mga hindi tukoy na sintomas ng isang pakiramdam ng panghihina, o pagkapagod, pangkalahatang karamdaman at kung minsan ay hirap sa konsentrasyon. Maaari din silang mag-ulat ng hirap sa paghinga. Sa malubhang anemia, ang katawan ay maaaring mag compensate sa kakulangan ng kakayahang magdala ng oxygen sa dugo sa pamamagitan ng pagtaas ng output ng puso. Ang pasyente ay maaaring may mga sintomas na nauugnay dito, tulad ng palpitations, angina, kung mayroong sakit sa puso, paulit-ulit na claudication ng mga binti, at sintomas ng pagtigil ng puso.

Mga Sanhi

Mayroong iba’t-ibang mga uri ng anemia, na ginawa ng iba't ibang mga pangunahing dahilan. Ang anemia ay sanhi ng dalawang pangunahing mga landas. Ang anemia ay sanhi ng alinman: ang mababang produksyon ng mga pulang selula ng dugo o hemoglobin tulad ng aplastic anemia, megaloblastic anemia, kakulangan sa iron, o pagtaas ng pagkawala o pagkasira ng mga pulang selula ng dugo na kilala bilang hemolytic anemia.

Pagsusuri at Paggamot

Kasama sa mga pangkalahatang palatandaan ang pamumutla, partikular ang kulay ng balat, ang lining ng bibig, at ang loob ng mga eyelid. Ang anemia ay nasuri mula sa mga sintomas at pagsusuri sa dugo. Maaaring kailanganin ang biopsy ng bone marrow kung ang problema ay sa produksyon ng pulang selula ng dugo. ...