Mabahong Hininga o Halitosis


Bibig | Odontolohiya | Mabahong Hininga o Halitosis (Symptom)


Paglalarawan

Tumutukoy sa isang hindi kanais-nais na amoy sa bunganga ang halitosis o mabahong hininga. Talagang nagsisimulang maghati sa bunganga ang lahat ng pagkain na kinakain ng isang tao. Kapag natutunaw ang ating mga kinakain at hinihigop ito patungo sa daluyan ng dugo, at humahantong sa baga at humihinga sa katapusan. Kapag ang mga pagkaing may matapang na amoy (tulad ng bawang o mga sibuyas) ay maubos, ang paninipilyo at pag-floss - kahit na pagmumog – ay pansamantala lamang na tinatakpan ang amoy. Hindi tuluyang mawawala ang amoy nito hanggang sa dumaan ang mga pagkain sa katawan.

Mga Sanhi

Ang halitosis o mabahong hininga ay maaaring maging sanhi ng mga gawi tulad ng pagkain ng ilang mga pagkain, hindi magandang kalinisan sa bibig o pag-inom ng alkohol, snuff, tuyong bunganga, o ilang mga malalang kondisyong medikal. Maaari rin itong magresulta mula sa iba pang mga problema sa kalusugan. Maaari ding mapalala ng mga uri ng pagkain na kinakain ng isang tao at iba pang masasamang gawi sa pamumuhay ang mabahong hininga. ...