Guni-guni at Pagkakita ng mga bagay


Head | Saykayatrya | Guni-guni at Pagkakita ng mga bagay (Symptom)


Paglalarawan

Ang mga guni-guni ay mga sensasyon o pang-unawa na nagaganap sa isang gising na estado at tila totoo, ngunit nilikha ng utak. Ang mga guni-guni ay maaaring makita, marinig, maamoy, maramdaman o matikman. Maaari silang maging kaaya-aya o nagbabanta at maaaring nauugnay sa mga sensasyon, koleksyon ng imahe, o mga kaganapan sa nakaraan, o maaaring hindi nauugnay sa mga karanasan. Kasama sa mga karaniwang guni-guni ang mga pagdinig ng mga boses, nakakakita ng mga bagay, ilaw o mga tao na wala roon; at ang pakiramdam ng may gumagapang sa balat.

Ang isang banayad na anyo ng guni-guni ay kilala bilang isang kaguluhan, at maaaring mangyari sa alinman sa mga pandama sa itaas. Maaaring ito ay mga bagay tulad ng pagkakita ng paggalaw sa paligid ng paningin, o pandinig ng mahinang mga ingay at / o tinig.

Mga Sanhi

Ang mga guni-guni ng auditoryo ay pangkaraniwan sa paranoid schizophrenia. Maaari silang maging mabait (nagsasabi sa pasyente ng magagandang bagay tungkol sa kanilang sarili) o nakakahamak, sinumpa ang pasyente atbp. Ang mga guni-guni ng auditoryo ng malisyosong uri ay madalas na naririnig tulad ng mga tao na pinag-uusapan ang pasyente sa likuran nila. Tulad ng mga guni-guni ng pandinig, ang mapagkukunan ng kanilang nakikita ay maaari ding nasa likod ng mga pasyente. Ang kanilang biswal na katapat ay ang pakiramdam ng pagtingin sa mata, karaniwang may masamang hangarin. Kadalasan, ang mga guni-guni ng pandinig at ang kanilang biswal na katapat ay nararanasan ng pasyente nang magkakasama.

Ang mga guni-guni ay nauugnay sa ilang mga sakit sa psychiatric o kondisyong medikal. Ang mga kundisyong psychiatric na nauugnay sa mga guni-guni ay kasama ang schizophrenia, schizoid at schizotypal personality disorders, psychotic depression, at bipolar disorder. Ang mga kondisyong medikal na nakakaapekto sa gitnang sistema ng nerbiyos, tulad ng mga bukol sa utak, delirium, demensya, epilepsy at iba pang mga karamdamang pang seizure ay maaaring maging sanhi ng guni-guni. ...