Sakit ng ulo at lagnat


Heneral at iba | Pangkalahatang Pagsasanay | Sakit ng ulo at lagnat (Symptom)


Paglalarawan

Ang sakit ng ulo ay pananakit o kakulangan sa ginhawa sa ulo, anit, o leeg. Ang mga seryosong sanhi ng sakit ng ulo ay napakabihira. Karamihan sa mga taong may sakit ng ulo ay maaaring makaramdam ng ginhawa sa pamamagitan ng pagbabago sa kasanayan, pag-aaral ng mga paraan upang makapagpahinga, at kung minsan sa pamamagitan ng pag-inom ng mga gamot. Minsan, ang sakit ng ulo ay maaaring may kasamang lagnat.

Mga Sanhi

Ang sakit ng ulo at lagnat ay maaaring isang sintomas na maaaring magresulta mula sa: trangkaso (pana-panahong trangkaso), impeksyon o pamamaga ng meninges, otitis media (impeksyon sa gitna ng tainga), impeksyon o pamamaga ng gitnang tainga, strep (impeksyon sa lalamunan), sinusitis (impeksyon sa sinus), impeksyon kasama ang streptococcus (strep bacteria sa lalamunan). Ang bakterya ay maaaring maging responsable para sa strep throat, swine flu (H1N1 influenza) o viral na impeksyon.

Sa larangan ng sakit ng ulo ang mga sanhi ay maaaring matagpuan kasama ng kalamnang pang tensyon sa balikat, leeg, anit at panga. Ang mga ito ay tinatawag na tensyon na sakit ng ulo. Ito ay maaaring nauugnay sa stress, depression, pagkabalisa, pagkakaroon ng pinsala sa ulo at leeg sa isang hindi normal na posisyon. ...