Masakit ang Ulo at Pantal


Heneral at iba | Pangkalahatang Pagsasanay | Masakit ang Ulo at Pantal (Symptom)


Paglalarawan

Ang sakit ng ulo ay sakit o kakulangan sa ginhawa sa ulo, anit, o leeg. Ang mga malubhang sanhi ng sakit ng ulo ay napakabihira. Karamihan sa mga taong may sakit ng ulo ay maaaring umigi ang pakiramdam sa pamamagitan ng paggawa ng mga pagbabago sa pamumuhay, pag-aralan ang mga paraan upang makapagpahinga, at kung minsan sa pamamagitan ng pag-inom ng mga gamot. Minsan, ang sakit ng ulo ay maaaring may kasamang pantal.

Mga Sanhi

Ang rash na kasabay ng sakit ng ulo ay isang sintomas na maaaring magresulta mula sa: Bulutong-tubig (isang sakit na viral na sanhi ng herpes zoster virus, bulutong-tubig), isang nakakahawang impeksyon na viral tulad ng tigdas, meningitis (impeksyon ng utak at gulugod), impeksyon na Rickettsia (sanhi ng isang pangkat ng mga organismo na may mga katangian ng bakterya), lagnat na Rocky Mountain na namataan sanhi ng kagat ng isang pamilyang kilala bilang tick tick Ixodidaeor, o scarlet fever (pamamaga post streptococcal) na isang karamdaman na nailalarawan sa pamamagitan ng isang pantal na sumasakop sa karamihan ng katawan.

Ang isa pang sakit na may ganitong katangian na sintomas ay ang fever ng dengue. Ang dengue fever ay isang sakit na sanhi ng isang pamilya ng mga virus na naihahatid ng mga lamok. Ito ay isang matinding karamdaman ng biglaang pagsisimula na kadalasang sumusunod sa isang banayad na takbo na may mga sintomas tulad ng sakit ng ulo, lagnat, pagkapagod, matinding sakit sa kalamnan at kasukasuan, namamaga na glandula (lymphadenopathy), at pantal. Ang pagkakaroon (ang dengue triad) ng lagnat, pantal, at sakit ng ulo (at iba pang mga sakit) ay partikular na katangian ng dengue. Ang iba pang mga palatandaan ng dengue fever ay kasama ang dumudugo na mga gilagid, matinding sakit sa likod ng mga mata, at mga pulang mga palad at talampakan. ...