Palpitations ng puso


Dibdib | Kardiyolohiya | Palpitations ng puso (Symptom)


Paglalarawan

Ang isang nababagabag na ritmo ng puso ang arrhythmia. Hindi nakakaapekto ang ilang mga arrhythmia sa iyong pangkalahatang kalusugan, habang ang iba ay mas malubha at nagbabanta sa buhay. Isang pang-amoy o kamalayan sa pagtibok ng iyong puso ang palpitations. Puwedeng pakiramdam ang palpitations gaya ng karera, thumping o paglaktaw beats. Puwede silang ma-trigger ng stress sa emosyon, ehersisyo, caffeine at nikotina. Karaniwang nauugnay ang palpitations sa isang abnormal na ritmo ng puso (arrhythmia).

Puwedeng mga sintomas ng mga sakit ang mga palpitasyon sa puso gaya ng coronary heart disease, hika, emfisema, at cancer sa baga. Ang palpitation ay isang abnormalidad ng tibok ng puso na saklaw mula sa madalas na hindi napansin na paglaktaw ng mga beats o pinabilis na pintig ng puso hanggang sa kapansin-pansin na mga pagbabago na sinamahan ng pagkahilo o kahirapan sa paghinga.

Mga Sanhi

Puwedeng hindi gumana dahil sa coronary heart disease, mga kemikal sa iyong dugo (kabilang ang ilang mga gamot) o kung minsan para sa hindi alam na dahilan, minsan ang sistema ng kuryente ng iyong puso. Posibleng maging sanhi ang mga pagbabago sa sistema ng kuryente ng puso ng mga abnormal na ritmo sa puso (arrhytmia).

Ang arrhythmia ay pattern at/o mga pagbabago sa bilis mula sa normal na ritmo ng puso. Ganap ang ilang mga pasyente na walang kamalayan sa kanilang mga arrhythmia. Ang iba ay maaaring mag-ulat ng mga sintomas kabilang ang palpitations, nahimatay, igsi ng paghinga, paglaktaw o flutter sensations, pagkahilo, o sakit sa dibdib.

Sa parehong tachycardias at bradycardias, kpuwedeng mangyari ang kakulangan ng daloy ng dugo sa utak, ang mga coronary artery, o ang natitirang bahagi ng katawan. Posibleng maging sanhi ng pagkahilo o pagkawala ng malay (syncope) ang kakulangan ng daloy ng dugo sa utak. Puwedeng maging sanhi ng sakit sa dibdib o presyon (angina) ang kakulangan ng suplay ng dugo sa mga coronary artery. Puwedeng maging sanhi ng panghihina at paghinga ng hininga ang hindi sapat na suplay ng dugo sa natitirang bahagi ng katawan. ...