Pananakit ng Bukung-bukong


Paa | Ortopediks | Pananakit ng Bukung-bukong (Symptom)


Paglalarawan

Ang bukung-bukong ay isang uri ng kasukasuan na naguugnay. Ang pananakit sa bukung-bukong ay pwedeng mangyari dahil sa mga pinsala o sakit sa kasukasuan ng bukung-bukong. Kung gaano kalala ang pilay sa bukung-bukong ay magkakaiba mula sa hindi gaano, na pwedeng masolusyunan sa loob ng 24 na oras, hanggang sa pinakamalala, na kinakailangan na ng pagaayos na surgikal.

Mga Sanhi

ang pilay sa bukung-bukong ay pinsala sa mga ligament, na kumokunekta sa buto papunta sa iba pang buto. Sa ibang mga aso, ang bukung-bukong ay napilipit papasok, na nagdudulot ng maliit na pagkapunit sa ligaments. Ang pagkapunit na nangyari ay maaaring magdulot ng pamamaga at pamamasa, nagdudulot ng kahirapan na tumanggap ng bigat sa kasukasuan.

Karagdagan sa mga pilay sa bukung-bukong, ang pananakit ng bukung-bukong ay nagsasanhi dahil sa: pinsala o pamamaga ng litid, na nagdudugtong sa kalamnan at buto, o kartilage, na sumasalo sa kasukasuan, impeksyon sa kasukasuan ng bukung-bukong, osteoarthritis, goutreumatoyd artritis, Reyter sindrom, at iba pang uri ng artritis. Ang mga problema malapit sa bukung-bukong na nagbibigay pananakit sa bukung-bukong ay: pagpabara ng mga daanan ng dugo sa hita, pananakit ng takong o pinsala ditto, pinsala sa ugat gaya ng Tarsak tunnel sindrom o Sayatika.

Pagsusuri at Paggamot

Pangunang lunas ay kinabibilangan ng pagpapahinga, yelo, pagtaas, hindi paggalaw, pero maaari ding isama ang mga hindi steroidal na kontra pamamagang gamot gya ng ibuprofen, pisikal na terapi, at pag indyek ng kortison. Ang operasyon sa paa at bukung-bukong ay makakatiyak sa kung ano ba talaga ang sanhi ng pananakit ng bukung-bukong at kung ano ang nararapat na gamot para dito. ...