Hyperactivity


Heneral at iba | Pangkalahatang Pagsasanay | Hyperactivity (Symptom)


Paglalarawan

Ang hyperactivity ay isang estado ng labis na aktibidad na maaaring magdulot ng pagkaligalig, kaba, o labis na paggalaw. Kadalasan ay sinamahan ng kahirapan sa konsentrasyon o pagtuon sa isang gawain, labis na pakikipag-usap, o kahirapan na manahimik sa paaralan o lugar ng trabaho.

Mga Sanhi

Ang katangiang kundisyon na nauugnay sa hyperactivity at hirap sa pagtuon ay ang problema sa kakulangan ng atensyon (ADHD), isang kondisyon na tumataas ang bilang sa mga bata at matatanda nitong mga nakaraang taon. Ang mga bihirang kundisyon na nakakaapekto sa utak, mga problemang pang-emosyonal, ilang mga gamot, at mga karamdaman ng endocrine ay maaari ring makaapekto sa mga pang-araw-araw na aktibidad at kung minsan ay maaaring humantong sa hyperactivity. ...