Hypotension


Heneral at iba | Kardiyolohiya | Hypotension (Symptom)


Paglalarawan

Ang hypotension ay tumutukoy sa pansamantalang pagbaba ng presyon ng dugo. Ang mga taong nagdurusa sa hypotension ay hindi maaaring makaranas ng matinding emosyon dahil sa pagtaas ng aktibidad ng puso na likas sa kanila, habang ang presyon ay nananatiling mababa at ang tibok ng puso ay napakabilis, na nagdudulot ng hindi normal na pamamahagi ng dugo, na nagiging sanhi ng pagbaba pa lalo ng presyon.

Mga Sanhi

Ang mga malulusog na tao ay maaaring makaranas ng orthostatic hypotension kapag mabilis na tumataas mula sa pagkakaupo, lalo na pagkatapos kumain. Ang orthostatic hypotension ay mas karaniwan sa mga matatanda. Ang pagbabago sa posisyon ay nagdudulot ng pansamantalang pagbawas sa daloy ng dugo at kasunod ang kakulangan ng oxygen sa utak. Ito ay humahantong sa pag gaan ng ulo, pagkahilo, at kung minsan, isang pansamantalang pagkawala ng kamalayan.

Pagsusuri at Paggamot

Ang tilt test ay maaaring magamit upang kumpirmahin ang pagsusuri ng orthostatic hypotension. Ito ay upang ilagay ang pasyente sa isang stretcher na may suporta sa paa. Ang lamesa ay ikikiling paitaas at ang presyon ng dugo at pulso ay sinusukat kapag ang mga sintomas ay nangyayari sa iba't ibang mga posisyon. Kilala rin ito bilang postural hypotension. ...