Pagtikod o Anomalya sa Paglalakad


Mga binti | Ortopediks | Pagtikod o Anomalya sa Paglalakad (Symptom)


Paglalarawan

Ito ay tumutukoy sa kahit anong uri ng hirap na nangyayari kapag naglalakad. Ang pagkapilay ay pwedeng ikonsidera bilang paraan ng paglalakad na pinapaboran ang paggamit ng isang binti kaya sa isa, at pinakakaraniwang dahil sa sakit o pinsala sa mga binti o paa, kasama ang lahat ng mga istruktura tulad ng mga kalamnan, buto, kasu-kasuan, mga ugat at nerb na nagpuporma sa mga binti.

Mga Sanhi

Ang pagkapilay ay pwedeng resulta ng akyut (kamakailan lamang nagsimula) o kronik (matagalan). Ang mga pinsala tulad ng baling buto, mga pilay at pagkatapilok ang pinakakaraniwang sanhi. Ang mga malpormasyong kondyenital (mga depekto sa pagkasilang at rayuma) ang ibang posibleng sanhi. Ang pagkapilay ay pwedeng resulta ng mga kondisyong namiminsala sa sistemang central nervous, tulad ng cerebral palsy. Depende sa tiyak na sanhi ng pagkapilay ang pwedeng gamutin, sa ilang mga kaso at depende sa tindi, pwedeng mapababa sa pamamagitan ng mga gamot o operasyon. ...