Labis na Lamig o Mababang Temperatura


Heneral at iba | Pangkalahatang Pagsasanay | Labis na Lamig o Mababang Temperatura (Symptom)


Paglalarawan

Ang hypothermia a kadalasang napapansin ng mga magulang o tagapangalaga. Ito ay dahil sa ang hypothermia ay nagdudulot ng pagkalito, mahinang paghusga at pagbabago sa gawi na nangangahulugang hindi ito napipintuho ng taong mayroon nito.

Kung ang isang tao ay mayroong mild hypothermia (karaniwang ang katawan ay mayroong temperatura na 32-35°C), ang mga sintomas ay kadalasang hindi kapansin-pansin ngunit pwedeng kasama rito ang: palagiang panginginig dahil sa lamig, pagod, mababang enerhiya, malamig o maputlang balat, mabilis na paghinga (hyperventilation).

Ang mga katamtamang kaso ng hyperthemia (karaniwang ang katawan ay mayroong temperatura na 28-32°C) ay mayroong kaakibat na sintomas tulad ng: pagiging biyolente, panginginig dahil sa lamig (kahit na ito ay pwedeng tuluyang mawala sa mga mas mababang temperatura dahil hindi na nakakagawa ng init ang katawan), walang kakayanang mag-isip o magbigay ng atensyon, pagkalito (hindi ito napipintuho ng ilang taong mayroong nito), kawalan ng panghuhusga at pagrarason (maaaring magtanggal ng damit ang isang taong mayroong hyperthemia kahit na sobrang malamig), hirap gumalaw, kawalan ng koordinasyon, antok, paputol-putol na pananalita, mabagal, mababaw na paghinga (hypoventilation).

Kasama sa mga sintomas ng matinding hypothermia (katawang mayroong temperatura na mas mababa sa 28°C) ang: kawalan ng malay (koma), mababaw o walang paghinga, mahina, iregular na pulso o wala talaga, mga dilat na balintataw ng mata.

Maaaring parang patay ang mga indibidwal. Gayunpaman, ang indibidwal ay dapat dalhin sa ospital sa sirkumstansyang ito upang mapagdesisyunan kung sila ba talaga ay wala ng buhay, o nasa yugto lamang ng malubhang hypothemira. Kung ito ang kaso, ang mga nasulong na interbensyong medikal ay maaari parin silang buhayin. Ang mga sanggol na mayroong hypothermia ay maaaring mukhang malusog ngunit ang kanilang balat ay malamig. Maaari rin silang maging malata, kadalasang tahimik at ayaw kumain.

Mga Sanhi

Ang hypothermia ay kadalasang nangyayari dahil sa matagal na pagkakalantad sa mga malalamig na panahon. Ang mga hindi sapat na pananamit para sa mga kondisyong ito ay maaaring hindi magbigay ng sapat na insulasyon para maiwasan ang pagkawala ng init sa katawan. Ang pagbababad sa tubig ay nagpapabilis rin ng hypothermia, at kahit sa ilang minute lamang, ang malamig na tubig ay maaaring maging nakamamatay. ...