Kawalan ng Kakayahang Mag-isip ng Malinaw


Head | Neurolohiya | Kawalan ng Kakayahang Mag-isip ng Malinaw (Symptom)


Paglalarawan

Ang pagkalito ay isang pagbabago sa katayuan ng kaisipan kung saan ang isang tao ay hindi makapag-isip sa kanyang karaniwang antas ng kalinawan. Kadalasan, ang pagkalito ay humahantong sa pagkawala ng kakayahang makilala ang mga tao at o mga lugar, at pati na rin ang oras at ang petsa. Ang mga pakiramdam ng pagkabalewala ay karaniwan sa mga taong may pagkakalito, at ang kakayahan sa paggawa ng desisyon ay naaapektuhan.

Mga Sanhi

Ang pagkalito ay maaaring biglang lumitaw o unti-unti sa paglipas ng panahon. Ang pagkalito ay maraming mga sanhi, kabilang ang mga injuries, kondisyong medikal, gamot, mga kadahilanan sa kapaligiran, at pag-abuso sa pinagbabawal na kemikal. Ang pagkalito ay maaaring samahan ng iba pang mga sintomas, na nag-iiba depende sa pinag-uugatang sakit, karamdaman o kondisyon.

Ang pagkalito ay maaaring samahan ng mga sintomas na nauugnay sa impeksyon kabilang ang: lumalaki na lymph nodes, lagnat, sakit ng ulo, karamdaman o pagkahilo, pagduwal na mayroon o walang pagsusuka, paninigas ng leeg, pantal, seizure, mga sintomas ng mga malalang sakit o metabolic disorder na maaaring mangyari kasama ang pagkalito.

Ang pagkalito ay maaaring samahan ng mga sintomas na nauugnay sa mga malalang sakit at metabolic disorder kabilang ang: pagsakit ng tiyan, abnormal na ritmo ng puso tulad ng mabilis na rate ng puso (tachycardia) o mabagal na rate ng puso (bradycardia), pamamaga ng bukung-bukong, kahirapan sa paghinga o mabilis na paghinga, tuyong balat o pagbabago ng kulay ng balat, pagkapagod, pakiramdam na uhaw na uhaw, madalas na pag-ihi, o nabawasan o kawalan ng pag-ihi, maasim na hininga, kahinaan ng kalamnan, pagduwal na mayroon o walang pagsusuka.

May mga kaso, na ang pagkalito ay maaaring isang sintomas ng isang nakamamatay na kondisyon na dapat agad na masuri sa isang emergency setting. ...