Bumilis na Paghinga


Dibdib | Pulmonolohiya | Bumilis na Paghinga (Symptom)


Paglalarawan

Ang hayperbentilasyon ay tumutukoy sa sobrang paghinga, kung saan nilalampasan ng bentilasyon ang metabolikong pangangailangan, at ito ay kaugnay sa mga resultang sikolohikal. Ang sobrang paghinga ay pwedeng magsanhi ng pagkahilo, panghihina, pagkakapos ng hininga, buway, mga pamimilipit ng kalamnan sa mga kamay at paa, at tusok-tusok sa pakiramdam sa palibot ng kamay at mga dulo ng daliri. Ang lahat ng sintomas ay resulta ng mga abnormal na mababang lebel na carbon dioxide sa dugo na sanhi ng sobrang paghinga.

Mga Sanhi

Ang salitang hyperventilation syndrome (HVS) ay minsang ginagamit upang ilarawan ang mga epekto ng hayperbentilasyon na nauobserbahan sa mga emerhensiyang departamentong lugar. Maraming akyut (biglang pagsisimula) na kaso ang nagmumula sa panik, pagkabalisa, at ibang mga kondisyong emosyonal. Ang hayperbentilasyon, partikular kronik na hayperbentilasyon (na nagtatagal sa paglipas ng panahon), ay pwede ring dahil sa saklaw ng mga kondisyong medikal.

Ang kabaligtaran ng hayperbentilasyon ay tinatawag na haypobentilasyon (mas mababang bentilasyon). ...