Dumaming Ihi (Polyuria)


Pelvis | Endokrinolohiya at Metabolismo | Dumaming Ihi (Polyuria) (Symptom)


Paglalarawan

Ang polyuria ay tumutukoy sa sobrang ihi (2. 5 litro man lamang kada isang araw para sa adulto), na nagriresulta sa labis-labis na ihi at dalas ng pag-ihi.

Ang sobrang ihi ay pwedeng mahati sa iba-ibang mga kategorya. Ang una ay kaugnay sa kabuuang dami ng ihi na kilala bilang polyuria. Sunod, maaaring mayroong hindi maayos na pagganap at problema sa pag-ihi, sa pag-impok at pag-alis ng ihi. Huli, ang kawalan ng pagpipigil sa ihi ay maaaring mangyri kung mayroong imboluntaryong pagkaubos ng ihi.

Mga Sanhi

Ang dami ng ihing inilalabas ay nakadepende sa balanse ng elektrolayt sa katawan. Ang sobrang likido o pangangailangan upang tanggalin ang mga natunaw na substansya ay pwedeng magresulta sa pagdami ng ihi na ipinuprodyus ng mga bato. Ito rin ay nakadepende sa pagsalang kapasidad ng bato: kung saan maaaring hindi sumipsip ng mga tubule ng bato ang mga salang dugo na tumutukoy sa pagtaas ng ipinuprodyus ng ihi. ...