Pamamaga ng mga Kasukasuan


Heneral at iba | Rayumatolohiya | Pamamaga ng mga Kasukasuan (Symptom)


Paglalarawan

Ang pamamaga ng kasukasuan ay sinasamahan ng pagsakit, paninigas at pamumula ng lugar. Ang pamamaga ay maaaring mangyari sa tisyu sa paligid ng kasukasuan, tulad ng mga litid, ligament at kalamnan. Sa ilang mga pasyente, ang matinding pamamaga ay humahantong sa pagkasira ng kartilago, buto at mga litid, na nagdudulot ng pagkasira ng kasukasuan.

Mga Sanhi

Ang mga sanhi ng sakit sa buto ay hindi pa tukoy. Ang ilang mga doktor ay inakusahan ang mga impeksyon o mga kadahilanan sa kapaligiran. Anuman ang mga sanhi nito, ang resulta ay pareho lamang: immune system na nagpapahintulot sa pamamaga ng kasukasuan at minsan ay ang tisyu. Kamakailan lamang, natuklasan ng mga siyentista ang paninigarilyo ay ang isang nagbibigay panganib sa salik.

Ang artritis o piyo ay isang pamamaga ng mga kasukasuan na sanhi ng microbes o metabolic disorder gouty (uric metabolism disturbance). Marami ang uri ng sakit sa buto. Ang Osteoarthritis ay ang pinaka-karaniwang uri na nangyayari sa mas matandang mga pasyente. Ang sakit na ito ay ang pagkasira at pagkagat ng mga kasukasuan sa loob ng mahabang panahon. Minsan, ang kasukasuan ay maaaring mangyari pagkatapos ng isang pinsala. Ang Rheumatoid arthritis o kilala bilang rayuma, na maaaring maging nakakapanghina na sakit, ay matatagpuan sa mga bata at nasa edad na. Ang gouty arthritis ay mas karaniwan sa mga kalalakihan na nasa edad na at bihirang mangyari sa mga kababaihan. Ang mga kasukasuan ay naninigas at masakit. Minsan, maaari itong lumaki at lubos na mabago. Ang balat sa mga kasukasuan ay maaaring maging mainit at sensitibo para hawakan o galawin at ilipat ng pwesto.

Kadalasan, ang mga kasukasuan ay pwedeng manigas na mahirapan sa paggalaw. Sa ilang mga anyo ng sakit sa buto, ang sakit ay interminenta, habang sa iba ay halos pare-pareho ito. Ang mga kalamnan ay lumiliit at nabubulok. Sa ilang mga kaso, ang mga apektadong kasukasuan ay ang pinakamalayo mula sa punong buto, halimbawa, pulso at kamay, minsan, ang mga kasukasuan na apektado ay ang spine at malalaking kasukasuan. Ang matinding pamamaga ay maaaring maging sanhi ng pinsala sa mga tisyu, kartilago at buto, na maaaring humantong sa pagkawala at pagkaubos ng kartilago, na nagpapahina ng mga buto, at kalamnan. Abutin ang magkakasamang pagpapapangit at pagkasira o pagkawala ng pag-andar. Ang isang seryosong komplikasyon na nangyayari pagkatapos ng higit sa oras na pagsisimula ng sakit na rayuma, ay ang pamamaga ng mga daluyan ng dugo. ...