Pamamaga ng Tumbong


Puwit | Urolohiya | Pamamaga ng Tumbong (Symptom)


Paglalarawan

Ang taong may proctitis ay may pamamaga sa tumbong, karaniwang sanhi ng impeksyon mula sa bakterya o bayrus.

Mga Sanhi

Ang pinakakaraniwang mga sanhi ng proctitis ay mga sakit na nakukuha sa pagtatalik. Ang proctitis na sanhi ng mga sakit na nakukuha sa sex ay karaniwan sa mga taong nakikipagtalik. Ang mga sakit na nakukuha sa pakikipagtalik na maaaring maging sanhi ng proctitis ay kinabibilangan ng gonorrhea, herpes, chlamydia, at lymphogranuloma venereum.

Ang pinakakaraniwang mga sintomas ng proctitis ay kinabibilangan ng pagtatago ng nana sa anus at sakit sa anal na mas malala sa panahon pag dumudumi. Ang iba pang mga sintomas ay maaaring kabilang ang pagtatae, pagdurugo ng pwetan, paninigas ng dumi o pagtitibi, lagnat, pagduwal, at pagsusuka at pagbawas ng timbang.

Pagsusuri at Paggamot

Ang mga manggagamot ay nagsusuring proctitis sa pamamagitan ng pagtingin sa loob ng tumbong gamit ang proctoscope o isang sigmoidoscope. Ang biopsy (isang maliit na piraso ng tisyu mula sa tumbong) ay maaaring alisin at masuri para sa mga sakit o impeksyon. Ang isang sample ng dumi ay maaari ring ihayag ang nakahahawang bakterya. Kung pinaghihinalaan ng manggagamot ang sakit na Crohn o ulcerative colitis, maaaring gumamit ng colonoscopy o barium enema x rays upang suriin ang mga lugar ng bituka.

Ang paggamot ng proctitis ay nakasalalay sa tiyak na pinagmumulan o dahilan. Halimbawa, ang doktor ay maaaring magreseta ng mga antibiotics para sa proctitis na sanhi ng impeksyon mula sa bakterya. Kung ang pamamaga ay sanhi ng sakit na Crohn o ulcerative colitis, maaaring inirerekomenda ng doktor ang gamot na 5-aminosalicyclic acid (5ASA) o mga corticosteroid na direktang inilapat sa lugar sa enema o supository form, o kinuha nang pasalita sa porma ng pill. Ang mga aplikasyon ng enema at supositoryo ay karaniwang mas epektibo, ngunit ang ilang mga pasyente ay maaaring mangailangan ng isang kumbinasyon ng mga oral at rectal na aplikasyon. ...