Pamamaga ng Lalamunan


Lalamunan | Endokrinolohiya at Metabolismo | Pamamaga ng Lalamunan (Symptom)


Paglalarawan

Ang nag mamagang lalamunan ay ang may kakulangan sa ginhawa o isang pakiramdam ng pangangati sa lalamunan na kung saan ay mas matindi, lalo na sa paglunok. Ang sakit sa leeg ay ang pangunahing sintomas na nakikita sa pharyngitis (pamamaga ng pharynx o lalamunan). Kadalasan, ang mga katagang lalamunan at namamagang lalamunan ay napagpapalit.

Mga Sanhi

Ang dalas ng sintomas na ito ay dahil sa impeksyon mula sa bayrus, trangkaso o sipon. Ang sakit sa leeg na nagmula sa virus, ay napapagaling ng pag-alalaga sa bahay lang. Gayunpaman, na-trigger ito ng isang impeksyon sa bakterya na nangangailangan ng antibiotics. Maaaring may iba pang mga kadahilanan para sa sakit sa leeg na maaaring mangailangan ng mga kumplikadong iskema ng therapy.

Ang mga sintomas ng sakit sa leeg ay magkakaiba, depende sa mga sanhi nito. Maaaring kabilang dito ang: kakulangan sa ginhawa o pakiramdam ng isang pangangati o gasgas sa lalamunan; Sakit na lumalala sa oras ng paglunok o pagsasalita; kahirapan sa paglunok; Pagkatuyo ng lalamunan; Pagkakaroon ng namamaga o masakit na mga glandula sa leeg o panga; Pamamaga at pamumula ng mga tonsil; Mga puting spot o nana na nasa tonsil; Pamamalat o hadlang sa boses; Pagtanggi na kumain (mas karaniwan sa mga sanggol at maliliit na bata). Mga karaniwang impeksyon na maaaring humantong sa sakit sa leeg ay maaaring may iba pang nauugnay na mga palatandaan at sintomas, gaya ng: lagnat; panginginig; ubo; sipon; pagbahing; pananakit ng kalamnan; pagduduwal at pagsusuka.

Karamihan sa mga nag mamagang lalamunan ay sanhi ng mga bayrus na nagdadala ng sipon at trangkaso. Sa mga bihirang kaso, sanhi ito ng mga impeksyon mula sa bakterya. Ang mga impeksyong mula sa bayrus na sanhi ng namamagang lalamunan ay kinabibilangan ng: sipon ; trangkaso ; tigdas; bulutong; croup - karaniwang sakit sa pagkabata na nailalarawan sa pamamagitan ng isang matinding ubo. Mga impeksyon mula sa bakterya: ang sakit sa bakterya na maaaring maging sanhi ng namamagang lalamunan ay kasama Whooping ubo - isang nakakahawang impeksyon sa respiratory tract; Diphtheria - matinding sakit sa paghinga at bihirang makita sa mga industriyalisadong bansa at mas karaniwan sa mga umuunlad na bansa.

Pagsusuri at Paggamot

Kung ang isang tao ay namamaga ang lalamunan, dapat siyang kumunsulta sa doktor o pedyatrisyan para sa kaso ng mga bata. Sa ilang mga kaso maaaring kailanganin ng interbensyong medikal mula sa mga dalubhasa. ...