Ingrown na Kuko sa Daliri


Mga kamay | Dermatolohiya | Ingrown na Kuko sa Daliri (Symptom)


Paglalarawan

Ang mga ingrown na kuko ay isang kondisyon kung saan ang dulo ng mga kuko sa paa o kamay, ay nagtutulakan, nagsasanhi ng iritasyon at implamasyon sa balat.

Mga Sanhi

Ito ay maaaring sanhi ng mga hindi maayos ng pagsuot ng sapatos o hindi tamang paggupit ng kuko. Ang edad, sakit sa baga at hindi magandang sirkulasyong peripal ay pwede ring magsanhi ng pagkurba ng mga kuko at pwedeng magpataas sa pagtubo ng mga ingrown na kuko.

Kasama sa mga sintomas ng ingrown na kuko ay: (i) Sakit ng daliri (ii) Sakit sa palibot ng kuko (iii) Sakit ng kuko sa kamay (iv) Pamumula ng balat na kasunod sa kuko (v) Pamamaga ng balat kasunod sa kuko (vi) Panlalambot ng balat kasunod sa kuko

Pagsusuri at Paggagamot

Ang paggagamot para sa ingrown na kuko ay kadalasang mayroong kaakibat na pagbabad sa mainit at masabong tubig at tamang paggupit ng kuko. Ang kaunting pagtanggal ng kuko ay maaaring kailanganin sa ilang mga kaso, upang gumaling ito. Ang mga medikasyong non-steroidal anti-inflammatory ay maaaring makaginhawa sa sakit. Ang mga impeksyon sa balat, tulad ng cellulitis at paronychia, ay mangangailangan ng mga antibiyutikong pambibig upang magamot. ...