Pagkayamot at Pagkabalisa


Head | Saykayatrya | Pagkayamot at Pagkabalisa (Symptom)


Paglalarawan

Ang pagkabalisa ay isang kondisyong sikolohikal na mayroong bahagi ng cogitove, somatic, emosyonal, at pag-uugali. Ang pagkabalisa ay itinuturing na isang normal na reaksyon sa isang pinagmumulan ng stress. Ang karamdaman na pagkabalisa ay isang pangkat ng mga isyu kabilang ang: pangkalahatang pagkabalisa, phobia sa lipunan, mga tukoy na phobias tulad ng takot sa mga insekto, takot sa bukas o saradong puwang, panic disorder, obsessive-compulsive disorder at post-traumatic stress.

Mga Sanhi

Ang stress ay nagmumula sa anumang pangyayari o kaisipan ng tao na siya ng dahilan ng frustration, galit, o nerbiyos. Ang pagkabalisa ay isang pakiramdam ng takot, pangangamba at pag-aalala. Ang pinagmulan ng mga sintomas na ito ay hindi laging tukoy.

Ang stress ay isang normal na pakiramdam. Sa manabang dosis, ang stress ay nakakatulong din na matapos ang mga gawain. Ang stress ay hindi nakakaapekto sa lahat ng parehong paraan. Maraming tao ang nakadarama ng mga sintomas ng stress sa katawan, halimbawa, maaaring ikaw ay may sakit sa tiyan, sakit ng ulo at pag-igting ng kalamnan.

Kapag ang isang tao ay labis na stress, maaari niyang mapansin ang pagtaas ng rate ng puso, mabilis na paghinga, pagpapawis, panginginig o pagkahilo. Kasama sa iba pang mga sintomas ang: tunaw o nagtutibig na dumi, madalas na pag-ihi, tuyong bibig at hirap sa paglunok.

Ang hirap sa konsentrasyon, pagod na pagod sa lahat ng oras, o madalas na pag-init ng ulo ay maaaring magresulta ng pagkamayamutin at pagkabalisa. Ang stress ay maaari ring maging sanhi ng mga problemang sekswal. Maaari rin itong maging sanhi ng mga problema sa pagtulog o hirap na makatulog. Maraming tao ang may stress kapag kailangang umangkop o magbago. ...