Iritableng Bata


Heneral at iba | Pediyatriko | Iritableng Bata (Symptom)


Paglalarawan

Ginagamit para sa mga sanggol at maliliit na bata ang terminong pagkamayamutin, kapag sila ay may sakit, lalong nagiging maselan, iyakin, at magulo, sa kabila ng mga pagtatangkang aliwin at pawiin ang sakit at pagod na kanilang nararamdaman. Ang mga magulang ay karaniwang may alam sa normal na pag-uugali ng kanilang anak at maaaring malaman nila ang mga maagang pagbabago na hindi agad mapapansin ng isang doktor. Ito ay makakatulong upang makilala nang maaga ang sakit.

Mga Sanhi

Maaaring maging isang napaka-agang senyales tungo sa seryosong problema ang pagkabugnutin ng isang bata. Bagama’t ito ay pawang sintomas lamang ng ibang partikular na sakit, napupukaw ang hinala ng isang magulang na maaaring may mali sa kanyang anak, kahit na hindi pa ito maging hudyat ng iba pang mga sintomas. Ang iba`t ibang mga sanhi ng pagkamayamutin ay kinabibilangan ng: autism spectrum disorders, kanser, colic sa mga sanggol, congenital impeksyon, diabetes o iba pang metabolic na sakit, reaksyon ng gamot, impeksyon sa tainga, encephalitis, bali o pilay. ...