Pagkabalisa o Kinakabahan


Head | Pangkalahatang Pagsasanay | Pagkabalisa o Kinakabahan (Symptom)


Paglalarawan

Ang pagkabalisa ay isang kondisyong sikolohikal na may mga sangkap na nagbibigay-malay, somatiko, emosyonal, at pag-uugali. Tinuturing na isang normal na reaksyon ang pagkabalisa sa ating stressor. Ang pangkat ng isyu na kinabibilangan ng mga karamdamang nauugnay sa pagkabalisa ay ang: pangkalahatang pagkabalisa, takot sa lipunan, mga tiyak na takot tulad ng pagkatakot sa mga insekto, takot sa bukas o saradong lugar, madaling magpanik, obsesiv-compulsiv disorderdisorder at post-tromatik stress.

Ang pagkabalisa ay may emosyonal na epekto kasama na ang pangamba sa damdamin o pangamba, nahihirapang maresolba ang problema, pagkamayamutin, hindi mapakali, pakiramdam na kinakabahan at maligalig, lagin may inaasahang sakuna, praning sa mga palatandaan ng panganib, at, pakiramdam na nawawala sa katinuan ang iyong isipan pati na rin bangungot, pagkahumaling sa mga sensasyon, deja- vu at pakiramdam na ang lahat ay nakakatakot.

Ang nagpapasigla sa mga epekto ng pagkabalisa ay maaaring maiugnay sa mga pakiramdam tungkol sa mga panganib, tulad ng takot na mamatay. Ang iba pang mga kinakatakutan ay ang sakit sa dibdib na maaaring nakamamatay na atake sa puso o isang bukol na dahil sa pananakit ng ulo o anyurismo. Matinding takot sa pagkamatay at kadalasan itong nararamdaman.

Kasama sa mga epekto ng paguugali na mga kinatakutan ay ang pagiwas sa mga sitwasiyon na pumupukaw sa mga alaala ng nakaraan .

Nauugnay ang mga pisikal na sintomas ng pagkabalisa sa mga sumusunod: palpitasiyon, sakit sa dibdib, pagsikip ng pakiramdam sa dibdib, at labis na paghinga. Ang pag-igting ng kalamnan na humahantong sa sakit ng ulo at masakit na likod. Panunuyo ng bibig, pamamaga, pagtatae, pagduwal, at nahihirapang lumunok ay mga sintomas ng gastrointestinal. Kasama na din sa iba pang sintomas ay ang pagpapawis, pamumula, pamumutla, pagkagaan ng ulo, at laging naiihi o nadudumi.

Tinuturing na isang normal na reaksyon ang pagkabalisa sa ating stressor. Ang pangkat ng isyu na kinabibilangan ng mga karamdamang nauugnay sa pagkabalisa ay ang: pangkalahatang pagkabalisa, takot sa lipunan, mga tiyak na takot tulad ng pagkatakot sa mga insekto, takot sa bukas o saradong lugar, madaling magpanik, obsesiv-compulsiv disorderdisorder at post-tromatik stress.

Pagsusuri at Paggamot

Kapag ang matagal na sanhi na ng kondisyong medikal ang nagdudulot ng estado ng antas ng nerbyos, tulad ng hindi balanseng endokrin, iba pang pisikal na sintomas tulad ng mabilis na pagtibok ng puso at paghinga, lagnat, o nababawasang timbang ay maaari na itong maging kapansinpansin. Kung ang pakiramdam na kinakabahan ay hindi sinamahan ng iba pang mga pisikal na palatandaan at sintomas, maaaring sikolohikal ang paghinalaan na sanhi. Maaaring kailanganin ang pagsangguni para sa pagsusuri ng saykayatriko.

Ang mga pag-aaral sa laboratoryo para malaman ang mga medikal na dayagnostiko ay maaaring ikonsi...