Nangangating Ari ng Lalaki


Pelvis | Urolohiya | Nangangating Ari ng Lalaki (Symptom)


Paglalarawan

Ang pangangati ng ari ng lalaki ay isang nakakakiliti, nakakairitang pakiramdam na sinasamahan ng patuloy na pangangailang kamutin ito. Ito ay pwedeng samahan ng mga bukol, mga diskolorasyon, o pulang pitsa sa ari at bahaging testikular. Kasama sa mga kaugnay na sintomas ang mga paltos; init o sakit; pamamaga; pamamalat; at sugat ng tisyu.

Mga Sanhi

Maaaring maraming sanhi ang pangangati ng ari ng lalaki. Ang pagsusuri ng ibang mga sintomas ay pwedeng makatulong sa pagtukoy ng sanhi. Ang mga sakit na naipapasang pansekswal ay karaniwang sanhi ng pangangati ng ari, ngunit ang kondisyong ito ay maaaring magsimula sa mga alerhiya, mga impeksyong hindi naipapasang pansekswal, at iritasyon o implamasyong mula sa ibang mga sanhi.

Ang pangangati ng ari ay pwedeng maging labis na hindi komportable o maging kakaiba at magsanhi ng hirap sa pag-ihi, mga relasyong sekswal, at pang-araw-araw na mga gawain. Sa karagdagan sa mga sintomas sa at sa palibot ng iyong ari, at depende sa sanhi, ang pangangati ay pwedeng samahan ng mga pangkalahatang sintomas tulad ng mga sintomas na parang sa trangkaso (pagod, lagnat, pamamaga ng lalamunan, sakit ng ulo, ubo, mga sakit at pananakit) at pangkabuuang hindi magandang kalusugan.

Maraming mga sakit na naipapasang pansekswal ang pwedeng magsanhi ng pangangati ng ari. Kasama sa mga ito ang buni, mga genital wart (human papillomavirus, o HPV, impeksyon), gonorrhoea, trichomoniasis, scabies, mga lisa sa buhok sa ari, at chlamydia. Ang mga hindi tuling lalaki (na mayroon pa ring natitirang balat sa ari) ay madaling magkaroon ng balanitis, isang implamasyon sa dulong balat na karaniwang sanhi ng hindi maayos na kalinisan sa katawan, iritasyon, o mga impeksyon.

Ang pangangati ng ari ng lalaki ay hindi isang emerhensiya, ngunit ito ay maaaring maging senyales ng sakit na pwedeng maipasa sa iba. Kung ang sintomas ay tumagal o lumala, humingi ng tulong medikal. ...