Pananakit sa bato o tagiliran


Sikmura | Neprolohiya | Pananakit sa bato o tagiliran (Symptom)


Paglalarawan

Ang sakit sa bato ay sanhi ng impeksyon, pamamaga, pinsala o pagpapalaki ng bato, o anumang kundisyon na pumipigil sa daloy ng ihi papalabas ng bato.

Mga Sanhi

Ang pyelonepritis (impeksyon sa bato) at mga bato sa bato ang pinakakaraniwang sanhi ng sakit sa bato. Ang pyelonepritis kasama ang iba pang mga sintomas ng impeksyon sa ihi, gaya ng mainit na pakiramdam tuwing umiihi, madalas o agaran na pangangailangang umihi, dumudugong ihi, lagnat, at pagduwal na mayroon o walang pagsusuka. Ang mga nabubuong bato sa bato ay maaari ring maging sanhi ng ihi na may dugo, lagnat, at pagduwal na mayroon o walang pagsusuka. Gayunpaman, ang sakit ay bigla nalang nawawala at bumabalik lang din ulit.

Ang pag-uunat ng kapsula sa paligid ng bato ay maaaring magdulot ng sobrang sakit na pakiramdam, ngunit may mga kundisyon na walang nararamdamang sakit ang mga kaso ng unti-unti at paglaki ng bato. Kasama sa mga kundisyong ito ang kanser sa bato o mga hindi malubhang tumor, sakit sa bato na polisistik, at haydroneprosis (pagpapalaki ng mga ureter, ang mga tubo na umaalis sa pantog).

Ang pagdurugo sa bato ay maaaring maging sanhi ng mas mabilis na pagpapalaki, ngunit mas madali itong masuri ng mabilisan dahil palagi itong naiuugnay sa mga sitwasyon ng trauma. Ang mga naharang na arterya na nagdulot ng pinsala sa bato ay bibihira lamang sa sakit sa bato, kagaya ng posttreptokokal glomerulonephritis, isang hindi pangkaraniwang komplikasyon sa impeksyon sa streptokokal, gaya ng lalamunan na strep (impeksyon sa bakterya ng lalamunan) at impetigo.

Maaaring may kaakibat na iba pang sintomas na nakakaapekto sa daanan ng ihi ang mga sakit sa bato tulad ng: madugo o kulay rosas na ihi (hematuria), mabulang ihi, mahirap o masakit tuwing umiihi, o mainit na pakiramdam tuwing iihi (dysuria), mabahong ihi, madalas na pag-ihi, pakiramdam na laging naiihi, naiihi tuwing gabi (nocturia). ...