Pagkahiwa


Balat | Pangkalahatang Pagsasanay | Pagkahiwa (Symptom)


Paglalarawan

Ang laceration o pagkahiwa ay tumutukoy sa isang matalim na pagkasira na pumipinsala sa mga dermis ng balat. Bagaman maaari itong matakpan ng dugo, ang hiwa ay isa sa mga pinakamadaling kondisyong medikal na masuri. Ang isang malalim na hiwa ay maaaring magpakita ng mga kalakip na tisyu tulad ng taba, litid, kalamnan, o buto.

Ang ilang mga tao ay nahimatay sa pagkakatingin sa kanilang sariling dugo (ito ay isang reaksiyong neurological kung saan ang isang reflex na pagbagal ng puso ay sanhi ng isang mababang presyon ng dugo na tinatawag na vasovagal syncope). Kailangang makilala ng mga manggagamot ang kahinaan na ito mula sa mga taong pumanaw na dahil sa pagkawala ng maraming dugo (hemorrhagic shock).

Pagsusuri at Paggamot

Ang doktor ay magpapasiya kung ang isang tao ay nangangailangan ng isang tetanus booster. Ang bawat tao ay dapat magkaroon bakuna ng isang tetanus booster sa loob ng nakaraang 10 taon kung merong simple, malinis na hiwa, o sa loob ng huling limang taon kung makitungo siya sa isang mas kumplikado o maruming hiwa. ...