Laslas sa bahagi ng binti


Mga binti | Pediyatriko | Laslas sa bahagi ng binti (Symptom)


Paglalarawan

Ang laslas ng binti ay maaaring maging simple na kinasasangkutan lamang ng balat o kumplikado na may pinsala sa mga litid, nerbiyos at / o mga daluyan ng dugo. Sa mga laslas ng tendon, mayroong kahinaan sa bahagi ng mga paa (bukung-bukong, paa o daliri ng paa) na karaniwang inililipat ng litid, at may pinsala sa nerbiyos, ang pamamanhid ay naranasan sa pagitan ng mga laslas.

Ang laslas din ang kawalan ng kakayahang ibaluktot o palawigin ang binti, kahinaan sa paa o daliri ng paa, pamamanhid sa mga paa o daliri. Ang mga simpleng laslas ay nangangailangan lamang ng pagsara ng balat. Ang mga mas kumplikadong laslas ay maaaring mangailangan ng pagkumpuni ng mga litid, nerbiyos at / o mga ugat.

Pagsusuri at Paggamot

Ang mga laslas sa binti ay dapat na ayusin sa loob ng 12 oras upang maiwasan ang impeksyon. Habang naghihintay para sa paggamot ang laslas ay maaaring malinis ng tubig na tumatakbo at takpan ng gasa o isang malinis na tela. Maaaring mailapat ang presyon sa sugat upang ihinto ang pagdurugo. Maaaring kailanganin ang iniksyon ng tetanus kung ang huling iniksyon ay higit sa 5 taon para sa maruming sugat o higit sa 10 taon para sa isang malinis na sugat. ...