Hirap sa Pagsasalita o Apraxia


Bibig | Neurolohiya | Hirap sa Pagsasalita o Apraxia (Symptom)


Paglalarawan

Ang Apraxia ay ang pagkawala ng kakayahang magpatupad o makamit ang inaral at sadyang paggalaw, nang walang pagnanais at pisikal na kakayahang isagawa ang mga paggalaw. Ito ay isang motor planning disorder, na maaaring makuha o madevelop, ngunit hindi ito sanhi ng di-pagkakasundo, pagkawala ng pandama, o pagkabigo na maunawaan ang mga simpleng bagay.

Ang apraxia ay hindi dapat malito sa ataxia, isang kakulangan ng koordinasyon ng mga paggalaw; aphasia, isang kawalan ng kakayahang makabuo at / o maunawaan ang wika; abulia, ang kawalan ng pagnanasang magsagawa ng isang aksyon; o allochiria, kung saan nakikita ng mga pasyente ang stimuli sa isang bahagi ng katawan na nangyayari sa iba.

Mga Sanhi

Ang apraxia ay sanhi ng pinsala sa mga nerve tract sa cerebrum, ang pangunahing masa ng utak, na nagsasalin ng ideya ng pagkilos sa aktwal na pagkilos. Ang pinsala sa cerebrum ay maaaring sanhi ng pinsala sa ulo, impeksyon, stroke, o tumor sa utak.

Mayroong iba't ibang mga anyo ng apraxia, bawat isa ay may kaugnayan sa pinsala sa iba't ibang bahagi ng utak. Ang isang taong may ideomotor apraxia ay walang kakayanang magsagawa ng sinasalitang utos na gumawa sa partikular na pagkilos, ngunit sa ibang mga oras ay maaaring gawin nang walang malay ang parehong pagkilos. Sa sensory apraxia, ang isang tao ay maaaring walang kakayanang gumamit ng bagay dahil sa pagkawala ng kaalaman sa paggamit nito.

Pagsusuri at Paggamot

Ang pagbabalita o pagsasabi sa mga indibidwal na may apraxia ay magkakaiba. Sa pamamagitan ng therapy, ang ilang mga pasyente ay malaki ang ibinubuti, habang ang iba ay maaaring magpakita ng napakaliit na pagbabago. Ang ilang mga indibidwal na may apraxia ay maaaring makinabang mula sa paggamit ng isang tulong sa komunikasyon. Gayunpaman, maraming mga tao na may apraxia ay hindi na maaaring mag-isa. ...