Leukoplakia o Puting Dila


Bibig | Odontolohiya | Leukoplakia o Puting Dila (Symptom)


Paglalarawan

Ang oral leukoplakia (OL) ay isang puting pitsa o plaque na hindi pwedeng kuskusin upang maalis, hindi pwedeng karakterisahing klinikal o histolohikal katulad ng kahit anong ibang kondisyon, at hindi kaugnay sa kahit anong pisikal o kemikal na ahenteng causative maliban sa tabako. Kaya naman, ang proseso ng pagbubukod-bukod ay nagtatag ng diyagnosis ng sakit.

Sa pangkalahatan, ang salitang leukoplakia ay tumutukoy lamang sa katangiang klinikal ng tumatagal, puting plaque. Ang salita ito ay hindi nagdadala ng histolohikong konotasyon kahit na, ang ilang porma ng gambala sa surface epithelium ay isang katangian.

Mga Sanhi

Ang sanhi ng leukoplakia ay hindi tukoy, ngunit ang tabako, pausukin, o nguyain man, ay kinukonsidera bilang pangunahing salarin sa pag-unlad nito.

Ang leukoplakia ay hindi mapanganib, ngunit pwedeng maging seryoso kung minsan. Kahit na karamihan sa mga pitsa ng leukoplakia ang hindi mapanganib, ang maliit na porsyento ay nagpapakita ng mga paunang senyales ng kanser, at maraming mga kanser sa bibig ang lumilitaw sunod sa mga bahagi ng leukoplakia. Sa rasong ito, pinakamainam ang pagpapatingin sa dentista kung ang mga pagbabago sa bibig ay hindi karaniwan at tumatagal.

Pwedeng magkaroon ng maraming anyo ang leukoplakia. Ang mga pagbabago ay kadalasang nangyayari sa galagid, mga gilid ng pisngi, ilalim ng bibig, at, kung minsan, sa dila. Ang leukoplakia ay puti o maabong mga pitsa na hindi pwedeng punasan upang maalis, iregular o mayroong patag na bahagi, makapal o matigas na bahagi, nakaumbok, mga pulang sugat (eryhroplakia), na pinakamalamang na magpakita ng mga pagbabagong precancerous.

Ang uri ng leukoplakia na tinatawag na hairy leukoplakia ay pangunahing nakakaapekto sa mga taong ang sistemang immune ay napahina ng mga medikasyon o sakit, lalo ng HIV/AIDS. Ang hairy leukoplakia ay nagsasanhi ng mga makremang puting pitsa sa mga bahaging kumakalat mula sa likod ng iyong lalamunan hanggang sa itaas ng pharynx at mga loob ng pisngi. Ang pambibig na trus rin ay karaniwan sa mga taong mayroong HIV/AIDS.

Hindi kadalasang nagsasanhi ng permanenteng pinsala sa tisyu ng bibig ang leukoplakia. Gayunpaman, ang kanser sa bibig ay isang posibleng seryosong komplikasyon ng leukoplakia. Ang mga kanser sa bibig ay kadalasang nagpuporma malapit sa mga pitsa ng leukoplakia, at ang mga pitsang ito ay maaaring magpakita ng mga pagbabagong kaugnay sa kanser. Kahit na mawala na ang mga pitsa ng leukoplakia, ang panganib ng pagkakaroon ng kanser sa bibig ay nanatiling mataas. ...