Lipedema


Bibig | Odontolohiya | Lipedema (Symptom)


Paglalarawan

Ang lipedema ay isang karamdaman ng tisyung adispose na tinutukoy ng limang mga katangian: (1) ito ay pwedeng mamana; (2) ito ay nangyayari lamang sa mga babae; (3) ito ay nangyayari sa lahat ng babae anuman ang kanilang laki, mula sa sobrang payat o taba; (4) kaugnay dito ang sobrang deposito ng mga selula ng taba sa hindi karaniwan at partikular na paterno – bilateral, simetriko at kadalasang mula sa baywang hanggang sa katangi-tanging linya sa itaas ng mga bukong-bukong; at (5) hindi katulad ng “normal” na taba mula sa sobrang katabaan, ang tabang lipidemic ay hindi mawawala sa pamamagitan ng diyeta at ehersisyo. Ang operasyon ay sobrang kontrobersyal, at sa maraming mga kaso, pwede nitong mapalala ang kondisyon.

Mga Sanhi

Ang sanhi ng lipedema ay hindi tukoy, ngunit pinagsusupetsahan ng mga doktor na mayroong gampanin ang mga hormon ng babae. Ang lipedema ay kadalasang nagsisimula sa kabataan, pwedeng mangyari o lumala habang o pagkatapos ng pagbubuntis, sa peri-menopause, at pagkatapos ng operasyong ginekolohiko.

Pagsusuri at Paggagamot

Kung maaga matutukoy ang lipedema, na kadalasang bihira, posibleng mapigilan ang malaking paglaki ng mga selulang tabang lipidemic, at upang maalertuhan ang mga pasyente sa kanilang mataas na panganib sa sobrang katabaan upang magawa sila ng angkop na aksyon. ...