Madalas na Pagtatae (Loose Bowel Movement)


Puwit | Gastroenterology | Madalas na Pagtatae (Loose Bowel Movement) (Symptom)


Paglalarawan

Ang Loose Bowel Movement (LBM) o Pagtatae ay isang likas na pangyayari na kung saan marami sa mga mineral ng katawan ay maaapektuhan din. Ang mga pagbabago sa paggalaw ng bituka ay siguradong magaganap sa mga hindi magandang pagkakataon sa pagtutunaw ng mga pagkain. Ang pagdaranas ng pulikat sa tiyan, bahagyang panginginig at ang ga hindi pangkaraniwang pakiramdam ay kabilang sa mga dapat bantayan sa mga ganitong kaso.

Pangkalahatang nahahati sa dalawang uri ang pagtatae, malubha at talamak. Ang malubhang pagtatae ay tumatagal mula sa ilang araw hanggang sa isang linggo. Habang ang talamak na pagtatae ay maaaring tukuyin sa maraming paraan ngunit halos palaging tumatagal ng higit sa tatlong linggo. Ang mga sumusunod ay ang mga pinaka-karaniwang sintomas ng pagtatae. Gayunpaman, ang bawat indibidwal ay maaaring makaranas ng mga magkakaibang sintomas.

Mga Sanhi

Maaaring malubha (panandalian) ang pagtatae, at karaniwang nauugnay sa impeksyon sa bakterya o viral, o talamak (pangmatagalan), na kadalasang nauugnay sa isang functional disorder o sakit sa bituka. Bagama’t hindi karaniwang nakakapinsala, Maaaring maging mapanganib o magsenyas ng isang mas seryosong problema ang madalas na pagtatae. Ang pagkawala ng mga likido ng dahil sa pagtatae ay maaaring maging dahilanan ng pagkatuyo ng tubig at kawalan ng timbang sa electrolyte.

Ang mga sintomas ay maaaring: pulikat, sakit ng tiyan, pamamaga, pagduwal, kagyat na pangangailangan na gamitin ang banyo, lagnat, madugong dumi, pagkatuyot, at kawalan ng pagpigil. Isa sa mga mas seryosong epekto ng pagtatae ang pagkatuyoy. Kasama sa mga sintomas ng pagkatuyot ay ang mga sumusunod: pagkauhaw, hindi gaanong madalas na pag-ihi, tuyong balat at mauhog na lamad (tuyong bibig, butas ng ilong), pagkapagod, gaan ng ulo, pananakit ng ulo, pagtaas ng pintig ng puso, depressed na fontanelle (malambot na bahagi) sa ulo ng mga sanggol. Maaaring maging katulad ng ibang mga kondisyong medikal o mga problema ang iba’t ibang sintomas ng palagiang pagtatae. ...