Kawalan ng Kontrol sa Pag-ihi


Pelvis | Urolohiya | Kawalan ng Kontrol sa Pag-ihi (Symptom)


Paglalarawan

Ang kawalan ng pagpipigil sa ihi (o pantog) ay kung saan hindi mo mapigilan ang paglabas ng ihi mula sa yuretra, ang tubo na nagdadala ng ihi sa labas ng iyong katawan mula sa pantog. Maaari kang maglabas ng ihi paminsan-minsan. O, maaaring hindi ka makapigil ng pag-ihi.

Ang tatlong pangunahing uri ng kawalan ng pagpipigil sa pag-ihi: (i) Ang kawalan ng pagpipigil sa stress, nangyayari sa ilang mga aktibidad tulad ng pag-ubo, pagbahing, pagtawa, o pag-eehersisyo; (ii) Hinimok ng kawalan ng pagpipigil, nagsasama ng isang malakas, biglaang pangangailangan na pag-ihi. Pagkatapos ang pantog ay pinipiga at nawawalan ng ihi; (iii) Overflow incontinence, nangyayari kapag ang pantog ay hindi maaaring walang laman. Ito ay humahantong sa dribbling; (iv) Mixed incontinence o kawalan ng pagpigil, nagsasangkot ng higit sa isang uri ng kawalan ng pagpipigil sa ihi.

Mga Sanhi

Ang kawalan ng pagpipigil ay maaaring biglang mawala sa paglipas ng mahabang panahon. Maaari itong magpatuloy at tumagal. Mga sanhi ng biglaan o pansamantalang kawalan ng pagpipigil ay kinabibilangan ng mga: (i) bedrest, halimbawa, kapag kakagaling lamang mula sa operasyon; (ii) Ang ilang mga gamot (tulad ng diuretics, antidepressants, tranquilizer, ilang ubo at malamig na mga remedyo, at antihistamines para sa mga alerdyi); (iii) Pagkalito ng kaisipan; (iv) Pagbubuntis; (v) Impeksyon o pamamaga ng prosteyt; (vi) Ang labas ng dumi mula sa matinding pagkadumi, na kung saan ay sanhi ng presyon sa pantog; (vii) Impeksyon sa ihi o pamamaga; (viii) bumigat ng timbang. ...