Kahinaan ng braso


Braso | Rayumatolohiya | Kahinaan ng braso (Symptom)


Paglalarawan

Nailalarawan ang kahinaan ng braso sa kondisyon na kung saan nawawalan ng lakas ang braso. Maaaring lumabas ang kahinaan ng bisig sa isa o magkabilang bahagi ng katawan, maaari itong masama sa mga iba pang mahihinang bahagi ng katawan, at pwede din sa iba pang mga sintomas tulad ng panankit ng braso.

Mga Sanhi

Madalas na ang nagiging dahilan ng pagkakaroon ng mahinang braso ay kasama ang pinsala sa, o impeksyon ng braso; nasayang na kalamnan, kagaya ng mga karamdamang nararamdaman sa kalamnan o mula sa kawalan ng paggamit nito; pinsala sa utak o kompresiyon sa haligi ng vertebral; o ilang mga kondisyon na namamana. Ang istrok ay isang seryoso at potensyal na nagbabanta sa buhay na nagiging dahilan ng biglaang pagkahina ng braso na lumalabas sa bahagi ng katawan.

Ang mga sintomas ay nakadepende sa pinagbabasehang dahilan kung bakit mahina ang braso. Ang mga naikokonekta na sintomas ay pwedeng magkaroon ng pananakit ng kalamnan, lagnat, at pamamanhid ng braso (bilateral). Ang isang taong nakakaramdam ng kahinaan ng bilateral na braso ay may kahinaan sa kalamnan sa magkabilang braso. Maaari itong dahilan ng hindi paggana ng ilang bahagi ng utak, gulugod, o mga ugat sa gulugod. Ang lahat ng mga istrukturang ito ay may kanyakanyang papel sa pagpapasigla ng mga kalamnan na igalaw ang mga bisig.

Pagsusuri at Paggamot

Nakakaapekto ito sa kahirapan sa simplen paggalaw ng apetadong braso, o maaaring mahirapan sa pagsasakatuparan ng mga pang araw araw na Gawain. Ilan sa mga kaso, ang pisikal na terapi ay maaaring makatulong para mapalakas ang mga braso. Kung sa panghihina ng braso ay nangyayari dahil sa sakit, ang gamot kotra sakit ay pwedeng makatulong upang malunasan ang mga sintomas. Ang pinakanaayon na uri ng paggamot para sa mga mahihinang braso ay nakadepende sa kung ano ang dahilan kung bakit mahina ang braso. ...