Kahinaan o Kawalan ng Lakas


Heneral at iba | Pangkalahatang Pagsasanay | Kahinaan o Kawalan ng Lakas (Symptom)


Paglalarawan

Ang kahinaan ay isang pakiramdam ng pagkapagod, panghihina, o nakakaranas ng kawalan ng lakas. Ang kahinaan ay maaaring hindi sanhi ng isang sakit.

Mga Sanhi

Maaaring mangyari ang panandaliang kahinaan dahil sa sobrang pagtatrabaho, stress, o kakulangan ng tulog. Posibleng maramdaman ang kahinaan pagkatapos na malampasan ang isang sakit o illness, tulad ng sipon o trangkaso. Ang ilang kahinaan ay maaaring mangyari pagkatapos ng masiglang pisikal na aktibidad. Ang kahinaan ay maaaring maganap sa buong katawan o sa isang tukoy na lugar, tulad ng mga braso o binti. Ang kahinaan ay maaari ding naisalokal sa isang kalamnan tulad ng isang kalamnan sa alakalakan o sa iyong binti.

Ang kahinaan ay maaaring sintomas ng pagkalumbay. Ang pagkalumbay ay tinukoy bilang feeling blue, miserable, o malungkot. Bagaman normal ang paminsan-minsang mga panahon ng kalungkutan, ang pangmatagalang depression, na tinatawag na clinical depression, ay maaaring magpahiwatig ng mga seryosong problemang emosyonal o sikolohikal. Ang kahinaan o kapaguran na tumatagal ay kinakailangan ng mula sa iyong doktor.

Ang kahinaan ay maaari ring mangyari dahil sa mga sakit na pisikal o nakakalason na karamdaman. Ang mga pangmatagalang (matindi) na kondisyon, tulad ng multiple sclerosis o isang hindi aktibo na thyroid, ay maaaring maging sanhi ng panghihina. Ang mga kondisyon ng panandalian (acute), tulad ng isang pinched nerve o isang impeksyon sa ihi, ay maaari ding maging sanhi ng panghihina. Ang iba pang mga posibleng sanhi ng kahinaan ay ang mga nakakalason na karamdaman (botulism), pagkakalantad sa insecticide, o shellfish poisoning. Ang kahinaan ay maaaring samahan ng iba pang mga sintomas na nag-iiba depende sa pinag-mumulan ng sakit, karamdaman o kondisyon.

Ang kahinaan na nagmumula sa pisikal na sakit ay maaaring iba mula sa kahinaan na nauugnay sa isang emosyonal o sikolohikal na kondisyon. Ang kahinaan ay maaaring samahan ng iba pang mga sintomas na nakakaapekto sa katawan kabilang ang: pagsakit ng tiyan o cramping, duguan o kulay-rosas na ihi (hematuria), pagsakit ng katawan, malabong kulay ng ihi, pagtatae, mahirap o masakit na pag-ihi, o nagaalab na sakit sa pag-ihi (disuria), pagkapagod, lagnat at panginginig, mga sintomas na tulad ng trangkaso (pagkapagod, lagnat, namamagang lalamunan, sakit ng ulo, ubo, pananakit, at sakit), mabahong ihi, pangkalahatang sakit na pakiramdam, lumiban na buwanang dalaw. ...