Kawalan ng Panlasa


Bibig | Neurolohiya | Kawalan ng Panlasa (Symptom)


Paglalarawan

Ang pagkawala ng panlasa ay isang pangkaraniwang sintomas ng sakit na gastroesophageal reflux (GERD), impeksyon sa salivary gland, sinusitis, hindi maayos na kalinisan ng ngipin, o kahit ang ibang mga gamot. Ang terminong medikal para sa buong pagkawala ng panlasa ay ang ageusia. Ang ibahagyang pagkawala naman ng lasa ay tinatawag na dysgeusia.

Mga Sanhi

Ang pagkawala ng lasa ay sanhi ng pagkagambala ng paglipat ng sensasyon ng panlasa sa utak, o problema sa paraan ng utak na ma-interpret ang sensasyong ito. Bagaman karaniwan ang mga problema sa panlasa, bihira ang tuluyang pagkawala ng panlasa.

Ang heartburn o gastric reflux ay ang pangkaraniwang sanhi ng pagkawala ng lasa. Ang acid ng tiyan na niluluwa sa bibig ay gumagawa ng pagkawala ng normal na panlasa at nagreresulta sa panglasa na inilarawan bilang acidic o metallic. Ang isa pang karaniwang sanhi ng pagkawala ng panlasa ay impeksyon ng bibig o dila. Gaya nito, ang hindi magandang kalinisan sa ngipin ay ang siyang sanhi ng pagdami ng bakterya sa bibig, na nagreresulta sa pagkawala ng panlasa. Ang iba pang mga karamdaman sa bibig o dila, kabilang ang mga ulser sa bibig, cancer, at pinsala dahil sa paggamit ng tabako, ay maaaring magresulta sa pagkawala ng panglasa.

Ang pagkawala ng panglasa ay maaari ding resulta ng radiation therapy at mga gamot, tulad ng mga antibiotics at angiotensin-convertting enzyme (ACE) na mga inhibitor. Ang mga problema sa panlasa ay maaaring tumagal ng ilang buwan o kahit na taon bago ito malutas. Ang ilang kaso pagkawala ng panlasa ay maaaring maging permanente, lalo na kung ang bibig ay target ng direktang radiation therapy. Ang pagkawala ng panlasa ay maaaring samahan ng iba pang mga sintomas na nakakaapekto sa digestive system kabilang ang: pananakit ng tiyan, bloating, ubo, heartburn, hindi pagkatunaw ng pagkain. ...