Pagkawala ng Pakiramdam ng Temperatura


Heneral at iba | Neurolohiya | Pagkawala ng Pakiramdam ng Temperatura (Symptom)


Paglalarawan

Ang pagkawala ng sakit at / o sensasyon ng temperatura ay maaaring samahan ng anumang kondisyon na nakakasira sa mga daan ng nerve na siyang responsable para sa pagtanggap, paglilipat, o pagproseso ng stimuli na nasa labas. Samakatuwid, ang mga problema sa paligid ng nerve ng katawan pati na rin ang mga kundisyon na nakakaapekto sa utak o sa spinal cord ay maaaring magresulta sa pagkawala ng sensasyon ng temperatura.

Mga Sanhi

Ang madaming uri ng ganitong kondisyon, ay mula sa mga tumor hanggang sa mga malalang sakit hanggang sa mga impeksyon, ay maaaring maging sanhi ng pinsala sa mga neeves, na nagreresulta sa pagkawala ng pakiramdam.

Pagsusuri at Paggamot

Kapag ang pagkawala ng pangdamdam ay nangyayari sa peripheral neuropathy (pinsala sa mga peripheral nerves ng katawan), ang mga gamot na antidepressant at antiseizure ay ginagamit minsan para sa paggaling. ...