Pagkabulag o Pagkawala ng Paningin


Mata | Optalmolohiya | Pagkabulag o Pagkawala ng Paningin (Symptom)


Paglalarawan

Ang pagkabulag ay ang kawalan ng paningin kung saan dati namang nakakakita, na maaaring mangyari alinman sa matindi (bigla) o matagal (sa loob ng mahabang panahon). Ang pagkawala ng paningin ay nagpapahiwatig ng anumang pagkasira sa kakayahang makakita, kabilang ang malabo na paningin, maulap na paningin, dobleng paningin, mga bulag na lugar, hindi magandang paningin sa gabi, at pagkawala ng paningin ng paligid (tunnel vision). Ang pagkabulag ay maaaring makaapekto sa isa o sa parehong mga mata, maaari itong mangyari nang unti-unti o biglaan, at maaaring ito ay bahagya o kumpletong pagkabulag.

Mga Sanhi

Ang mga pagbabago sa paningin ay maaaring magmula sa mismong mata o maaaring sanhi ng iba't ibang mga kundisyon na nakakaapekto sa utak o kahit na sa buong katawan.

Ang ilang mga karaniwang sanhi ng pagkawala ng paningin ay trauma sa mata, pagkakaroon ng mala-ulap na lens na kilala bilang cataract, pagtaas ng presyon ng mata o glaucoma, pinsala sa retina dahil sa diabetes na tinatawag na diabetic retinopathy, pagkasira ng gitnang bahagi ng retina (macular degeneration na nauugnay sa edad), retinal detatchment, pamamaga ng optic nerve (optic neuritis), at stroke. Ang paningin ay maaari ring maapektuhan ng ilang mga gamot.

Ang pagkawala ng paningin ay maaaring samahan ng iba pang mga sintomas, na magkakaiba depende sa pinag-mumulan ng sakit, karamdaman o kondisyon. Ang mga kundisyon na nakakaapekto sa paningin ay maaari ring kasangkot sa iba pang mga sistema ng katawan. Ang pagkawala ng paningin ay maaaring samahan ng iba pang mga sintomas na nakakaapekto sa mata kasama ang: mga dilated na inla o pupil o pupil na hindi tumutugon sa liwanag, mga lumalabas sa mata, sakit sa mata, nadagdagan ang pagiging sensitibo sa ilaw, makati na mata, pamumula, namamagang mga mata (mga mata na may dugo), puting inla o pupil.

Pagsusuri at Paggamot

Ang pagkawala ng kakayahang makakita ay nasusuri sa pamamagitan ng visual acuity test sa bawat mata nang paisa-isa at sa pamamagitan ng pagsukat sa visual field o paligid na paningin. Ang mga pasyente ay maaaring magkaroon ng unilateral blindness (sa isang mata) o bilateral blindness (parehong mata). Ang kasaysayan tungkol sa pagkabulag ay maaaring makatulong sa pag-susuri ng mga sanhi ng pagkabulag.

Ang paggamot ay nakasalalay sa pinagbabatayanang sanhi nito. Kung ang pagkawala ng paninigin ay hindi maiayos, ang pasyente ay maaaring irehistro bilang legal na bulag o bahagyang nakakakita. ...