Pananakit sa Ibabang Bahagi ng Tiyan


Sikmura | Urolohiya | Pananakit sa Ibabang Bahagi ng Tiyan (Symptom)


Paglalarawan

Isang kahirapan o nakakainis na sensasyon na tumataas o nangyayari sa tiyan sa bahaging ibaba ng pusod ay tinatawag na sakit sa ibabang bahagi ng tiyan. Ito ay isang pangkaraniwang problema at kadalasang nangyayari sa mga kababaihan. Ito may dahil sa pagkakaroon ng sinapupunan, mga tubo at mga obaryo sa rehiyon ng tiyan, bilang karagdagan sa ibang mga organo na matatagpuan din sa mga kalalakihan.

Mga Sanhi

Maaaring sanhi ng iba't ibang mga kadahilanan at maiugnay sa isang bilang ng mga pangunahing sakit ang pagdaramdam ng panankit sa ibabang bahagi ng tiyan. Ilan sa mga kadahilanan ng sakit na ito ay maaaring pansamantalang paghihirap, ngunit ang iba ay maaaring mangailangan ng interbensyong medikal.

Ang mga kababaihan ay kadalasang nakakaramdam ng sakit sa ibabang bahagi ng tiyan kapag nagkakaroon ng kanilang regla. Ito ay hindi isang dahilan upang maging maalarma. Maaaring malutas sa isang pangkalahatang analgesic sa counter ang ganitong pangkaraniwang reklamo.

Gayunpaman, ang panankit ng tiyan ay isang dahilan hindi lamang ng mga simpleng bagay. Maaaring isang palatandaan ng isa pang mas seryosong kondisyon tulad ng apendisitis, mga problema sa pantog o sakit mga na may kaugnayan sa bato ang pananakit sa ibabang bahagi ng tiyan. ...