Masakit na Ibabang Binti


Mga binti | Rayumatolohiya | Masakit na Ibabang Binti (Symptom)


Paglalarawan

Maaaring magresulta mula sa iba`t ibang mga kadalhilanan at magmungkahi sa pagbuo ng iba't ibang uri ng pagsusuri ang pagkakaramdan ng pananakit sa ibabang binti. Maaari itong makaapekto sa mga buto, kasukasuan at kalamnan.

Mga Sanhi

Iba-iba ang mga uri ng sanhi ng pananakit sa ibabang binti at naka depende pa rin ang sakit sa pinagmulan nito.

Madalas na sanhi ng pagkapagod ng kalamnan ay ang pulikat sa tiyan, init o kakulangan ng tubig sa katawan. Maaaring magpawi ng ilang mga sintomas ang paglalapat nang mainit na bagay sa mga kalamnan, panahunan o malamig na sensasyon sa mga kalamnan.

Shin splints ang tawag sa uri ng sakit sa ibabang binti at kadalasang nangyayari kapag nag-uugnay ang mga magkakabit na tisyu at kalamnan sa gilid ng shinbone. Madalas itong nangyayari pagkatapos ng pagtakbo o paglukso, lalo na sa matitigas na lugar.

Ang pamamaga o pagkasira ng mga litid o kalamnan. Ito ay isa sa mga unang palatandaan ng tendinitis (pamamaga ng litid) o pananakit sa kalamnan ng binti o sa likod ng takong. Ang paglalapat ng yelo, pagkuha ng mga anti-inflammatories, at pag-iwas sa anumang sanhi ng sakit ay maaaring makatulong na pagalingin ito. ...