Pagang mga Lymph Node


Lalamunan | Endokrinolohiya at Metabolismo | Pagang mga Lymph Node (Symptom)


Paglalarawan

Ang mga lymph node ay maliliit, hugis-bean na mga glandula sa katawan. Ang mga ito ay parte ng sistemang lymphatic, na nagdadala ng likido (likidong lymph), mga nutriyent, at mga hindi na kailangang material sa pagitan ng mga tisyu ng katawan at ugat. Ang mga lymph nod ay mahalagang parte ng sistemang immune ng katawan at tumutulong sa paglaban sa mga impeksyon.

Mga Sanhi

Ang mga lymph node ay kadalasang namamaga sa isang lokasyon kung ang isang problema tulad ng pinsala, impeksyon, o tumor ay nabubuo sa o malapit sa lymph node. Pwedeng matukoy ng mga pagang lymph node ang problema.

Ang mga sintomas ng pagang lymph node ay talagang nagbabago. Ang tao ay pwedeng walang mga sintomas at nagkakaroon lamang ng obserbasyong medikal kung mayroong depektong mangyari. Sa isang banda, ang mga pagang lymph node ay maaaring maging sobrang malambot, masakit at nag-iiba ang hugis.

Ang mga ibang sintomas ay maaaring kaugnay sa mga sakit na kaakibat ng pagang mga lymph node. Halimbawa, ang mga sintomas tulad ng lagnat, mga pamamawis sa gabi, pagbaba ng timbang, o ebidensya ng impeksyon (sakit ng ngipin, pamamaga ng lalamunan) ay pwedeng magbigay ng mga kapaki-pakinabang na bakas upang matukoy ang sanhi ng mga pagang lymph node.

Pagsusuri at Paggagamot

Ang paggagamot para sa mga pagang glandula ay nakapokus sa paggagamot ng sanhi. Halimbawa, ang impeksyong bakteryal ay maaaring gamutin gamit ang mga antibiyutiko, habang ang impeksyong viral naman ay kadalasang kusang nawawala. Kung ang kanser ay pinaghihinalaan, ang biyopsiya ay maaaring gawin upang kumpirmahin ang pagsusuri. ...