Pagkahibang o Sobrang Kagalakan


Head | Neurolohiya | Pagkahibang o Sobrang Kagalakan (Symptom)


Paglalarawan

Ang kahibangan ay isang estado ng hindi normal na taas o mayayamotin na kalagyan, pagpukaw, at / o antas ng enerhiya. Sa isang katuturan, ito ay kabaligtaran ng depression o pagkalumbay.

Mga Sanhi

Ang kahibanhan ay isang pamantayan para sa ilang mga sikahatrikong pagsusuri. Bilang karagdagan sa mga karamdaman ito, ang mga tao ay maaaring magpakita ng mga pag-uugali ng pagka baliw dahil sa pagkalulong sa droga (kapansin-pansin na stimulants, tulad ng cocaine at methamphetamine), mga epekto sa gamot (kapansin-pansin ang mga steroid at SSRIs), at malignancy. Ngunit ang kahibangan ay madalas na nauugnay sa bipolar disorder o pabago-bago ng mood, kung saan ang mga yugto ng kahibangan ay maaaring kahalili sa mga yugto ng pagkalumbay.

Mahalaga na ang pagkahibang ay matukoy agad ng maaga dahil kung hindi, ang pasyente ay maaaring hindi sumunod sa proseso ng paggagamot. Ang mga pamantayan para sa bipolar disorder ay hindi kasama ang mga depressive episode, at ang pagkakaroon ng kahibangan na walang mga depressive episodes ay sapat para sa isang pagsusuri. Gayun pa man, ang mga hindi nakakaranas ng pagkalumbay ay nakakaranas din ng mga pagbabago sa mood. Ang mga pag-ikot na ito ay madalas na apektado ng mga pagbabago sa siklo ng pagtulog (masyadong marami o masyadong kaunti), mga ritmo ng diurnal, at mga stress na dulot ng kapaligiran.

Ang pagkahibang ay nag-iiba ang katindihan, mula sa katmataman na kahibangan (hypomania) hanggang sa ganap na pagkahibang na may mga tampok na psychotic, kabilang ang mga guni-guni, maling akala ng kadakilaan, mga hinala, catatonic na pag-uugali, pananalakay, at isang preoccupation na may mga saloobin at iskema na maaaring humantong sa pagpapabaya sa sarili.

Dahil ang kahibangan at hypomania ay naiugnay din sa pagkamalikhain at artistikong talento, ang mga kaso ay hindi palaging malinaw na ang manic bipolar na tao ay nangangailangan o nais ng tulong medikal. Ang mga tao na may ganito ay madalas na napapanatili ang sapat na pagpipigil sa sarili upang kumilos ng normal o sila ay walang kamalayan na sila ay nababalow na sapat upang magawa o upang ipako ang kanilang sarili. Ang mga taong baliw ay madalas na napagkakamalan na nasa gamot o iba pang mga sangkap na nakaka-isip. ...