Pagkawala ng Memorya at Pagkalito


Head | Neurolohiya | Pagkawala ng Memorya at Pagkalito (Symptom)


Paglalarawan

Ang pagkawala ng memorya ay maaaring buo o bahagya, at normal ito sa pagtanda. Ang biglaang pagkawala ng memorya ay karaniwang resulta ng trauma sa utak at ito ay maaaring maging permanente o pansamantala. Kapag ito ay sanhi ng mga kondisyong medikal tulad ng Alzheimers, ang pagkawala ng memorya ay unti-unti at may posibilidad na maging permanente.

Ang mga sintomas ng pagkawala ng memorya ay magkakaiba depende sa tao, ngunit maaaring sangkutan ito ng: pagkalimot sa mga bagay gaya ng petsa at pangalan; pagsisimula ng isang gawain ngunit pagkatapos ay nakakalimutan ang hangarin nito; mabilis mawala; paulit-ulit ginagawa ang mga bagay, minsan sa parehong pag-uusap; at pagkakaroon ng mga paghihirap sa pagganap ng pamilyar na mga gawain tulad ng pagmamaneho o baking. Karaniwan silang nangyayari nang paunti-unti at maaaring mag-iba sa tindi depende sa sanhi ng kundisyon. Ang pagkalito o pagbawas ng kawalan ng alerto ay maaaring maging pangunahing sintomas ng pagkawala ng memorya at ng malubhang karamdaman, lalo na sa mga matatanda.

Mga Sanhi

Hindi lang trauma sa utak ang nagsasanhi ng niglaang pagkawala ng memorya. Maaari itong lumitaw bilang isang epekto ng mga gamot na ginagamit para sa mga may hypercholesterolemia. Ang pangunahing sanhi ng biglaang pagkawala ng memorya ay stroke. Ang iba pang mga sanhi ay pangmatagalan at paulit-ulit na mga sakit tulad ng meningitis o epilepsy. Ang alinman sa pansamantala o permanenteng pagkawala ng memorya ay maaari ding magresulta mula sa kawalan ng balanse ng kemikal, pagkakalantad sa mga nakakalason na sangkap, alerdyi, kakulangan sa bitamina (tulad ng sanhi ng alkoholismo), o matinding karamdaman sa pag-iisip. ...