Kaisipang Nalilito


Head | - Iba | Kaisipang Nalilito (Symptom)


Paglalarawan

Kaisipang pagkalito ang terminong ginagamit na pantukoy sa pagbawas sa mga aktibidad ng kamalayan. Ang iba't ibang mga antas ay mula sa banayad na pagkaantok hanggang sa pagkawala ng pandamdam. Ito ay karaniwang tumutukoy sa pagkawala ng oryentasyon (kakayahang makita nang tama ang mga bagay tulad ng oras, lugar at personal na pagkakakilanlan) at memorya (kakayahang maalala nang tama ang mga nakaraang kaganapan o matuto ng bagong materyal).

Ang pagkalito ay Hindi magkasingkahulugan ang pagkalito at ang pagkawala ng kakayahang magkaroon ng atensyon, ngunit ang pagkakaroon ay maaaring maging sanhi, o mag-ambag sa pagbuo ng pagkalito. Kung sama-samahin, ang pagkalito at pagkawala ng atensyon (kapwa nakakaapekto sa paghuhusga) ay magkatulad na mga problema sa pagkawala o pagptigil ng pang-andar ng utak ng isang tao.

Mga Sanhi

Maaaring mangyari ang pagkalito nang mabilis o dahan-dahan sa paglipas ng panahon subalit naka depende pa rin ito sa sanhi. Kadalasang ito ay pansamantala din habang sa iba pang yugto ay nagiging permanente ito at nagkakaroon ng kahirapan na malunasan. Pwede itong maiugnay sa delirium o demensya. Mas karaniwang nararanasan ng mga matatanda ang pagkalito at madalas na nangyayari habang na-ospital. Ang ilang mga nalitong tao ay maaaring may kakatawa o di-pangkaraniwang pag-uugali o pwede ding agresibong kumilos.

Maraming mga sanhi ang pagkakalito, kabilang ang mga pinsala, kondisyong medikal, mga ginagamit na gamot, mga kadahilanan sa kapaligiran, at mga pag-aabuso. Kasama din dito ang: pagkalasing dahil sa alkohol, tumor sa utak, pagkakalog, lagnat, likido at kawalan ng timbang ng electrolyte, trauma o pinsala sa ulo, mga sakit sa mga may edad na, sakit sa isang taong mayroon nang sakit na niyorohikal tulad ng stroke, impeksyon, kakulangan ng tulog, mababang asukal sa dugo, mababang antas ng oksiheno, mga kakulangan sa nutrisyon, lalo na ang niacin, thiamine, bitamina C, o bitamina B12, mga seizure, biglaang pagbaba ng temperatura ng katawan (hypothermia).

Pagsusuri at Paggamot

Ang isang mabuting paraan upang malaman kung ang isang tao ay nalilito ay sa pamamagitan ng pagtatanong sa tao tungkol sa kanyang pangalan, edad, at ang petsa. Kung hindi sila sigurado o hindi tama ang pagkakasagot, maaring sila ay nalilito na. Para naman sa biglaang pagkalito dahil sa mababang asukal sa dugo (halimbawa, mula sa gamot sa diabetes), ang tao ay dapat uminom ng isang matamis na inumin o kumain ng isang matamis na meryenda. Tumatagal nang mas matagal sa sampung (10) minute ang pagkakalito. Gayunpaman, nangangailangan na ito na tawagan ang isang doktor. ...