Mabahong Bibig o Mabahong Hininga


Bibig | Gastroenterology | Mabahong Bibig o Mabahong Hininga (Symptom)


Paglalarawan

Ang mabahong hininga na tinawag na halitosis, ay resulta ng hindi magandang gawi sa kalusugan ng ngipin at maaaring isang palatandaan ng iba pang mga problema sa kalusugan. Ang mabahong hininga ay maaari ding mapalala ng mga uri ng pagkain na kinakain ng isang tao at iba pang hindi malusog na gawi sa pamumuhay. Karamihan sa mabahong hininga ay nagmula sa bibig.

Mga Sanhi

Ang mga sanhi ng pagkabaho ng hininga ay marami. Ito ay kinabinilangan ng pagkain, mga problema sa ngipin, tuyong bibig, sakit, bibig, ilong at lalamunan na mga kondisyon, mga produktong tabako o sigarilyo.

Pagsusuri at Paggamot

Maaaring gamutin ng dentista ang iba't ibang mga sanhi ng mabahong hininga. Kung ang bibig ay malusog at ang amoy ay hindi nagmula sa bibig, ang taong nagdurusa sa pagkabaho ng hininga ay maaaring komunsulta sa doktor o sa isang dalubhasa upang matukoy ang pinagmulan ng amoy at plano ng paggamot. Kung ang amoy ay dahil sa sakit na gilagid, halimbawa, ang iyong dentista ay maaaring gamutin ang sakit o i-refer ka sa isang periodontist, isang dentista na dalubhasa sa pagpapagamot sa mga kondisyon ng gum o ginalgid.

Gayunpaman, ang pag-aalaga ng maayos sa kalinisan ng bibig, pagtigil sa paninigarilyo / pagnguya ng mga produktong tabako, pag-inom ng tubig at malusog na pagkain ay maaaring mabawasan o maiwasang magkaroon ng mabahong hininga. ...