Singaw sa bibig


Bibig | Odontolohiya | Singaw sa bibig (Symptom)


Paglalarawan

Maaaring lumitaw ang iba’t ibang klase ng sugat kahit saan mang lokasyon sa bibig, kasama na dito ang panloob na bahagi ng pisngi, gilagid, dila, labi, o panlasa. Ang mga sugat o mga lokal na abnormalidad na nasa loob ng bibig ay maaaring nagmula dahil sa maraming uri ng kadahilanan. Karamihan sa pangkaramihan, ang pananakit sa bibig ay rumurepresenta sa ulser sa aptus, na alam din bilang kanker sores o aptus stomatitis.

Mga Sanhi

Ang mga sugat sa bibig ay pwedeng manggaling dahil sa pangangati mula sa: isang matalim o sirang ngipin o hindi maayos na pustiso; nakagat na pisngi, dila, o labi; napasong bibig dahil sa maiiinit na pagkain o inumin; breyses; pagnguya ng tabako.

Ang malalamig na klase na uri ng sugat ay dahil sa sakit na herpes simplex virus at nakakahawa. Karaniwan, ang lambot, tusok-tusok na pakiramdam, o pagkapaso ay lumitaw bago lumabas talaga ang tunay na sugat. Ang Karaniwang nagsisimula sap altos ang mga malalamig na uri ng sugat at biglaa na lamang itong lolobo. Ang herpes virus ay maaaring mabuhay sa katawan ng maraming taon. Nagkakaroon lamang nito kapag may naguudyok na papalabasin ito at magdulot ng pananakit ng bibig, tulad ng: isa pang karamdaman, lalo na kung may lagnat; pagbabago ng hormon (tulad ng regla); stress, pagkabilad sa araw.

Hindi nakakahawa ang kanker sores. Maaari itong magresulta ng maputla o madilaw na kulay na klase ng ulser na tila ba mayroong pulang linya na nakapaligid dito na parang singsing, o bilang kumpol ng mga sugat. Hindi parin tiyak kung ano nga ba ang sanhi ng kanker. Hindi pangkaraniwan, maaaring maging isang palatandaan ang pananakit ng bibig sa isa pang karamdaman, tumor, o nagigingreaksyon sa isa pang gamot, tulad ng: sakit na kontraresistensiya gaya ng lupus; kanser, impeksyon at gamot tulad ng aspirin, penisilin ay posibleng maging dahilan ng pagkakaroon ng sugat.

Pagsusuri at Paggamot

Kadalasang tumatagal ang mga sugat sa bibig ng halos 10 hanggang 14 na araw, kahit na walang hakbang na ginagawa upang mapabuti ang mga sugat na ito. Kung minsan naman ay tumatagal sila ng hanggang 6 na lingo. Mayroong mga pang madaling remedyo na pwedeng magamit na makikita lamang sa bahay, tulad ng: pagmumumog ng malamig na tubig o kumain ng popsikel (pasa sa mga napasong bibig), pag-iwas sa mga maiinit na inumin at maanghang at maalat na pagkain, at sitrus, uminom ng mga gamot kontra pananakit tulad ng asetaminopen.

Nararapat na sumangguni sa doktor kung ang sugat sa bibig ay mas seryoso. Malamang na gagawa siya ng isang pisikal na pagususuri, na nakatuon sa bibig at dila. Nakadepende sa kung ano ang naging sanhi ng pananakit ng bibig sa klase ng paggamot na gagawin at maaaring kasama dito ang: pansamantalang anestetiko, gamot kontra fungal, gamot na kontra impeksyon, antibayotiko. ...