Masa sa Leeg


Leeg | Endokrinolohiya at Metabolismo | Masa sa Leeg (Symptom)


Paglalarawan

Ang masa sa leeg ay isang pangkalahatang salita na ginagamit upang ilarawan ang masa na natatagpuan sa bahaging cervical bago pa man matukoy ang sanhi nito.

Mga Sanhi

Karamihan sa mga masa sa leeg ay mayroong tiyak na sanhi. Ang mga masang ito ay tiyak na lugar na nakadepende sa grupo ng edad, na hinahayaan ang sistematikong paraan upang maitatag ang diyagnosis, at plano ng pangangasiwa sa bawat kaso. Ito ay maaaring dahil sa cervical lymphadenopathy (lumaking mga lymph node sa leeg), bosyo (lumaking teroydeo, lipoma (matabang tumor), napunit na kalamnan o kanser sa teroydeo.

Pagsusuri at Paggagamot

Kadalasang kinakailangang magpatingin ang pasyente sa isang espesyalista upang gawin ang mga espesyal na prosedyur sa nasal cavity, nasopharynx, larynx, trakeya at hypopharynx. Ang paggagamot ay nakadepende sa diyagnosis. ...