Normal na Diskarga sa Ari ng Babae


Pelvis | Hinekolohiya | Normal na Diskarga sa Ari ng Babae (Symptom)


Paglalarawan

Ang diskarga sa ari ng babae ay isang tawag na ibinigay sa mga biyohikal na likidong laman o inilalabas ng ari. Ang sekresyon ng ari, na lumalabas sa ari kada araw ay tumutulong sa pagpapanatili sa ari na malusog at malinis. Gayunpaman, ito ay nagiging abnormal kung ang dami at anyo ng diskarga ay nagbabago.

Habang ang karamihan sa diskarga ay normal at pwedeng mangyari sa maraming yugto ng regla, ang ilang diskarga ay pwedeng resulta ng isang impeksyon, tulad ng mga sakit na naipapasang pansekswal. Kasama sa mga bagay na dapat na ipag-alala ay kung ang diskarga ay maging dilaw o berde, kumpol na parang cottage na keso, o mayroong mabahong amoy.

Mga Sanhi

Ang ilan sa mga sanhi na pwedeng na pwedeng magpaiba sa balanse ng normal na bakterya sa ari ay: paggamit ng antibiyutiko o isteroyd, bacterial vaginosis, ng isang impeksyong bakteryal na pinakakaraniwan sa mga buntis o babaeng mayroong maraming kaparehang pansekswal, mga pil na pangontra pagbubuntis, kanser sa kwelyo ng matris, chlamydia o gonorrhoea, na mga impeksyong naiipasang pansekswal, dyabetis, mga douch, sabong may amoy o losyon, paligong mabula, impeksyon sa balakang pagkatapos ng operasyon, pelvic inflammatory disease (PID), trichomoniasis, na isang impeksyong parasito na karaniwang sanhi ng pagkakaroon ng hindi protektadong pakikipagtalik, vaginal athrophy, na pagpapanipis at pagpapatuyo ng mga haligi ng ari habang menopos, vaginitis, na isang iritasyon sa o sa paligid ng ari, mga impeksyong yeast.

Pagsusuri at Paggagamot

Kasama sa mga diyagnostikong eksam para sa abnormal na diskarga sa ari ay: mga culture ng iyong kwelyo sa matris, eksaminasyon ng diskarga sa ilalim ng mikroskopiko, isang Pap smear. Ang paggagamot ay nakadepende sa kondisyon. Ang mga supusitoryo o krim ay maaaring iutos na gamitin at ang mga antibiyutiko ay maaaring ireseta. Ang mga medikasyong iniinom gamit ang bibig ay maaaring kailanganin upang gamutin ang ilang mga fungus o impeksyong trichomoniasis. Maaari ring mangailangan ng paggagamot ang kapareha sa pakikipagtalik. ...