Numb Tongue (Namamanhid na Dila)


Bibig | Odontolohiya | Numb Tongue (Namamanhid na Dila) (Symptom)


Paglalarawan

Ang pagdamdam nag anestesya, pamamanhid o pagngangalit sa dila, ay medikal na kilala bilang paresthesia ng dila.

Mga Sanhi

Kadalasang nangyayari ito dulot ng pinsala sa nerbiyo. Anestesya ang terminong medikal para sa kawalan ng pakiramdam. Ang pinsala sa lingual nerve na nagbibigay ng lengwahe ay nakilala bilang isang komplikasyon ng mga pamamaraan o pag-opera sa ngipin. Ang iba pang mga kundisyon na maaaring makapinsala sa mga nerbiyo ay ang mga kundisyon sa utak tulad ng stroke, na maaaring maging sanhi ng pamamanhid at pangingilabot ng dila. Minsa’y umaabot sa pagkakasangkot ng mga labi at / o panga ang mga karamdamang ito. ...