Sakit ng Aksila


Balikat | Rayumatolohiya | Sakit ng Aksila (Symptom)


Paglalarawan

Ang kili-kili, mas kilala bilang aksila o axillary cavity, ay isang nakahilig na bahagi na nagkakaroon ng mga impeksyong tulad ng pigsa, mga pamamantal at impeksyon sa balat dahil sa katotohanang ang bakterya ay madaling lumalaki sa maiinit at mamasa-masang balat. Bukod pa dito, ang balat sa bahaging ito ay mas manipis at kaya naman, higit na sensitibo. Ang sakit sa kili-kili ay maaari ring samahan ng mga pagbabago sa kulay at tekstura ng balat. Ang sakit sa kili-kili ay maaaring kumalat hanggang sa balikat at braso.

Mga Sanhi

Kadalasan, ang sakit ng aksila ay sanhi ng ilang mga trauma tulad ng pinsala sa balikat, matagalang presyur sa nerb o presyur sa nerb na malapit sa mga istruktura ng katawan. Ang pamamaga ng kili-kili ay kadalasang tumutukoy sa isang impeksyong pathogenic, ngunit ang sakit sa kili-kili ay maaari ring sanhi ng ibang mga kondisyong medikal. Ang sakit ng kili-kili ay pwedeng maging kasing simple ng nahatak na kalamnan o nakurot na nerb. Gayunpaman, ito rin ay pwedeng tumukoy sa mas seryosong kondisyong medikal.

Dahil ang balat sa rehiyong ito ay higit na sensitibo, ito ay pwedeng madaling maapektuhan sa pagkakaroon ng kontak sa mga matitinding substansyang nasa mga panlagay sa kili-kili, mga pangontra pawis o produktong pang-alis ng buhok. Ang bakterya ay pwedeng pumasok sa pamamagitan ng mga hiwa sa balat at pwedeng magpataas ng posibilidad ng impeksyon. Ang mga pigsa o bukol ay pwedeng mabuo kung maiirita ang balat. Ang hidradenitis suppurativa ay isa pang kondisyong maaaring magpataas ng tiyansa ng pagkakaroon ng pigsa sa kili-kili. Ang paglaki ng mga pigsa o bukol ay kadalasang sinasamahan ng ibang mga sintomas tulad ng sakit, pamumula, pamamaga, at makirot na sensasyon.

Ang lymphadenitis o implamasyon ng mga lymph node sa kili-kili ay pwede ring sanhi ng sakit nito. Ang impeksyon sa tisyu ng suso ay pwede ring magdulot ng sakit ng kili-kili. Ang mga babaeng nakakaranas ng kanser sa suso ay maaari ring magkaroon ng masakit na bukol sa kanilang kili-kili.

Pagsusuri at Paggagamot

Ang paggagamot sa sakit ng kili-kili ay nakadepende sa eksaktong sanhi at tindi. Ang malumanay na sakit ay maaaring mawala sa paglipas ng panahon. Kung ang sakit ng kili-kili ay kaugnay sa pilay ng kalamnan, ang mga remedy sa bahay, tulad ng malalamig na piga, at mga medikasyong walang reseta ay maaaring makatulong sa paggagamot ng sakit. Sa mga higit na seryosong sanhi, ang sakit ng kili-kili ay maaaring mangailangan ng ibang paggagamot, tulad ng pisikal na terapiya, operasyon, o mga medikasyong mayroong reseta. ...