Labis na katabaan


Heneral at iba | Kalakasan ng Katawan at Medisina sa Isports | Labis na katabaan (Symptom)


Paglalarawan

Ang labis na katabaan ay isang karaniwang kondisyong kronik na inilalarawan ng sobrang taba sa katawan. Ang ilang dami ng taba sa katawan ay kinakailangan upang magtabi ng enerhiya, para sa insulasyon sa init, pagsipsip ng shock, at iba pa. Ang normal na dami ng taba sa katawan (inihahayag bilang porsyento ng taba ng katawan) ay nasa pagitan ng 25%-30% sa mga babae at 18%-23% sa mga lalaki. Ang mga babaeng mayroong taba sa katawan na higit pa sa 30% at mga lalaking higit pa sa 25% ay kinukonsidera ng sobrang taba.

Ang pagkompyut sa body mass index (BMI) ay ginagamit rin sa deksripyon ng sobrang katabaan. Ang body mass index (BMI) ay katumbas sa timbang ng tao sa kilogram (kg) na hinahati ng iyong tangkad sa meter (m) squared. Dahil inilalarawan ng BMI ang iyong bigat kaugnay sa tangkad, ito ay talagang iniuugnay sa pangkalahatang taba ng katawan sa mga adulto. Ang sobrang katabaan ay pagkakaroon ng BMI ng 30 o higit pa.

Mga Sanhi

Ang sobrang katabaan ay unti-unting nabubuo mula sa panget na diyeta at pamumuhay at, pwedeng ring mamana. Ang mga pamimilian sa buhay ay mahalagang salik na nakakaimpluwensya sa bigat. Ang pagkain ng mas maraming mga kaloriya kaysa sa kinakailangan ay maaaring mangyari dahil sa mga pagkaing hindi masustansya. Ang kawalan ng pisikal na gawain ay isa ring mahalagang salik na kaugnay sa sobrang katabaan. Ang ilang mga kondisyong genetiko ay pwedeng magpataas sa gana gayun na rin samga kondisyong medikal tulad ng sindrom na Cushing (bihirang karamdaman na nagsasanhi ng sobrang produksyon ng mga hormon na isteroyd), sobrang hindi aktibong glandulang teroydeo (hypothyroidism) o sindrom na polycystic ovary.

Pagsusuri at Paggagamot

Ang pinakamagandang paraan upang gamutin ang sobrang katabaan ay bawasan ang dami ng kaloriya sa pang-araw-araw na diyeta at regular na pag-iehersisyo. Ang uri ng diyeta at ehersisyo ay parehong makabubuti sa bawat tao, at pwedeng sundin ang kaligtasa, depende sa tao. Ang General Practitioner ay dapat na konsultahin bago gumawa ng kahit anong malalaking pagbabago sa pamumuhay. ...