Pananakit ng Mukha


Mukha | Rayumatolohiya | Pananakit ng Mukha (Symptom)


Paglalarawan

Maaaring isang matinding pagkabagot at pagpintig ang sakit sa mukha, o ang pagsasaksak ng kahirapan sa isa o magkabilang panig ng mukha o noo. Posibleng sanhi ng isang nerve disorder ang sakit na nagsisimula sa mukha, ito ay isang pinsala o impeksyon sa isang istraktura ng mukha. Maaari ring magsimula sa ibang bahagi ng katawan ang ganitong uri ng sakit.

Mga Sanhi

Ang pananakit ng mukha ay nangyayari sa hindi alam na mga kadahilanan kung minsan, ngunit maaaring magbunga mula maraming mga sanhi. Kabilang na dito ay ang: pagkakaroon ng isang abscessed na ngipin (tuluy-tuloy na sakit ng pintig sa isang bahagi ng ibabang mukha na pinalala ng pagkain o paghawak), cluster headache, herpes zoster (shingles) o impeksyon herpes simplex (malamig na mga sugat), ang sugat sa mukha, sobrang sakit ng ulo, fibromyalgia, sinusitis o sinus infection (nakakabagot na sakit at panlalambot sa paligid ng mga mata at cheekbones na lumalala kapag ibinaluktot nang pasulong), ang masakit na tic syndrome at temporomandibular joint dysfunction.

Tinatawag ding tic douloureux ang Trigeminal neuralgia (TN). Ito ay isang kondisyon na nailalarawan sa pamamagitan nang paulit-ulit na pananakit sa mukha at bunga ito ng isang daluyan ng dugo na dumidiin sa nerbiyos na malapit sa utak.

Pagsusuri at Paggamot

Upang masuri ang ganitong karamdaman, maaaring magamit ang trigeminal neuralgiamagnetic resonance imaging (MRI) upang matukoy kung ang isang tumor o maraming sclerosis ay nakakairita sa trigeminal nerve. Ang trigeminal neuralgia ay maaaring malunasan sa pamamagitan ng mga gamot na antiseizure. Mayroon ding makabuluhang mga epekto sa pagpapagaan ng sakit ang ilang mga gamot na antidepressant. ...